De ontwikkeling van autonome voertuigen, zoals zelfrijdende auto's, zal uiteindelijk de mobiliteitsmarkt domineren, maar er moet nog veel gebeuren voordat het zover is. Zorgen over met name veiligheid en privacy zijn niet eenvoudig weg te nemen.

De mogelijkheden van 'connected and autonomous vehicles' (CAV) spelen een toonaangevende rol in KPMG's visie op de Toekomst van Mobiliteit. Nieuwe groepen gebruikers krijgen hiermee toegang tot uiteenlopende vervoersopties en de platforms die voor autonome voertuigen worden gebouwd, kunnen extra inkomsten genereren.

Tegelijkertijd hebben we oog voor de flinke hordes die moeten worden genomen, voordat die mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd. De opkomst van de zelfrijdende auto, blikvanger van deze trend, stemt immers niet alleen tot tevredenheid. Experimenten tonen aan dat we op het gebied van waarborging van veiligheid en privacy nog een lange weg hebben te gaan.

Verhoging verkeersveiligheid

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken volop samen aan oplossingen op deze terreinen en houden zo zicht op het gunstige vooruitzicht dat de ontwikkeling van CAV biedt: een verhoging van de verkeersveiligheid (90 procent van de aanrijdingen is te wijten aan menselijke fouten), het terugdringen van congestie, meer openbare ruimte omdat er minder parkeerplaatsen nodig zijn en tot slot veel meer transportmogelijkheden voor andere gebruikersgroepen dan de huidige automobilisten – met name jongeren en ouderen en (andere) mensen zonder rijbewijs.

Verweven met MaaS

De ontwikkeling van autonome voertuigen (naast auto's ook bussen, treinen en vrachtwagens) is nauw verweven met de opkomst van ‘Mobility as a Service’ (MaaS): multimodale mobiliteitsoplossingen die vervoer aanbieden in plaats van het eigendom van voertuigen. We realiseren ons terdege dat één auto per persoon een inefficiënte oplossing is van het mobiliteitsvraagstuk. Auto's worden een groot deel van de tijd niet gebruikt en áls we er instappen, staan we steeds langer stil in files of opstoppingen in de stad. Dat maakt een auto duur, terwijl er mogelijkheden bestaan om de voertuigmix efficiënter in zetten.

Platforms

KPMG voorziet dat zelfrijdende voertuigen de mobiliteitsmarkt drastisch zullen veranderen. Voor de automotive sector biedt die trend bovendien kansen op extra inkomsten, want de platforms – in software en in hardware – die nodig zijn om deze vorm van vervoer te implementeren, hebben talloze mogelijkheden om andere diensten aan te bieden.

Voor de ontwikkeling van die platforms is echter nog meer samenwerking nodig dan nu plaatsvindt. Ook ten aanzien van deze trend zijn de creatie en versteviging van ecosystemen een cruciale factor. Die ecosystemen ontspringen nu vooral in metropolen. Overigens vervult Nederland op dit gebied eveneens een voortrekkersrol, zo blijkt uit de Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) die jaarlijks wordt samengesteld door KPMG. De intensief gebruikte Nederlandse wegen zijn zeer goed ontwikkeld en onderhouden. Om testen met zelfrijdende vervoersmiddelen mogelijk te maken werd wet- en regelgeving al enkele jaren geleden aangepast.

Wat betekent de ontwikkeling van autonome voertuigen voor uw organisatie? KPMG gaat daarover graag met u in gesprek. Wij brengen onze marktkennis in en onze specialisten uit de talrijke disciplines die samenwerken.