Είναι σε εξέλιξη το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» - 2ος κύκλος - του Αναπτυξιακού Νόμου, το οποίο επιδοτεί έως 75% επενδυτικά έργα σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. 


  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 12/6/2023 – 29/12/2023


Σημαντικά σημεία: 

  • Δίνεται η δυνατότητα υποβολής σε μία Αίτηση, επενδυτικού σχεδίου το οποίο αναπτύσσεται σε πολλαπλούς τόπους υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιμέρους τμήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου - ενιαίου επενδυτικού σχεδίου.
  • Στην ίδια Δημοτική Ενότητα υπάγεται ένα (1) επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεών του.
  • Δεν υποβάλλονται στο παρόν καθεστώς τα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

β. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

γ. Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

δ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

ε. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.

στ. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

ζ. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον:

Φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 30 χλμ. από τα σύνορα ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,

Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών,

Διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων.

η. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.

Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου ανά επενδυτικό σχέδιο είναι:

Για μικρές επιχειρήσεις:

  • έως 3.000.000 €

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις:

  • έως 5.000.000 € (Φορολογική απαλλαγή)
  • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση νέων θέσεων εργασίας)

Το ποσοστό ενίσχυσης δαπανών από το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου δύναται να ανέλθει σε έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Το επιλέξιμο ποσοστό ενίσχυσης ανά Περιφέρεια και μέγεθος της επιχείρησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια

Ποσοστό Ενίσχυσης

Μεγάλες επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο

55%

65%

75%

Νότιο Αιγαίο

40%

50%

60%

Κρήτη

50%

60%

70%

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

50%

60%

70%

Κεντρική Μακεδονία

50%

60%

70%

Δυτική Μακεδονία

50%

60%

70%

Ήπειρος

50%

60%

70%

Θεσσαλία

50%

60%

70%

Ιόνια Νησιά

40%

50%

60%

Δυτική Ελλάδα

50%

60%

70%

Στερεά Ελλάδα

40%

50%

60%

Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας

50%

60%

70%

Πελοπόννησος: λοιπές περιοχές

40%

50%

60%

Δυτικός Τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

Ανατολική Αττική

25%

35%

45%

Δυτική Αττική

25%

35%

45%

Πειραιάς, Νήσοι

25%

35%

45%

Βόρειος, Νότιος, Κεντρικός Τομέας Αθηνών

-

-

-