Κωνσταντίνος Δήμος

Partner, Public Sector

KPMG στην Ελλάδα

O Κωνσταντίνος είναι Partner στις υπηρεσίες Consulting της KPMG στην Ελλάδα, με κύρια εξειδίκευση το Δημόσιο Τομέα. Έχει 20 χρόνια συμβουλευτικής εμπειρίας σε έργα αναδιοργάνωσης, στρατηγικής, διαδικασίες, σχεδιασμό προγραμμάτων και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα τελευταία 12 χρόνια έχει διοικήσει έργα μεγάλης κλίμακας για πολλούς Δημόσιους φορείς, τη DG Reform /EE και μεγάλους ομίλους εταιρειών.

 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • ΕΣΠΑ
 • Λειτουργικά Μοντέλα
 • Μεταρρυθμίσεις Δημοσίου Τομέα
 • Στρατηγική
 • Ταμείο Ανάκαμψης
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

 • Mέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 • Μέλος της ΕΕΔΕ.

 • Μέλος της διεθνούς ομάδας στρατηγικής (GSG) της KPMG.