Πολλές οικογένειες που επιχειρούν (επιχειρηματικές οικογένειες) αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα σε ότι αφορά στον τρόπο δημιουργίας πλούτου και κατανομής κεφαλαίων. Μετά από μια ολόκληρη ζωή που ο πλούτος της οικογένειας ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου συνδεδεμένος με την επιχείρησή τους, οι επιχειρηματικές οικογένειες αναγνωρίζουν ότι, στο σημερινό πιο ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον, πρέπει να μειώσουν το ρίσκο και να διαφοροποιήσουν τον πλούτο τους.

Οι επιχειρηματικές οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες
με μια νέα πραγματικότητα δημιουργίας πλούτου και κατανομής κεφαλαίων.

Πώς θα μπορούσαν οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις τους να προσδιορίσουν τον μελλοντικό τους πλούτο;

Μία νέα εποχή στην κατανομή περιουσιακών στοιχείων

Η έννοια του κεφαλαίου και ο τρόπος διάθεσής του στις οικογενειακές επιχειρήσεις εξελίσσεται. Δεν περιλαμβάνει μόνο τα υλικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αλλά και το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της οικογένειας.

Προστασία του χρηματοοικονομικού κεφαλαίου

Με τις πρόσφατες οικονομικές αντιξοότητες, οι στρατηγικές για το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο καθοδηγούνται από την ανάγκη μείωσης του ρίσκου του οικογενειακού πλούτου.

Καλλιέργεια και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου

Η μεταφορά των γνώσεων και της εμπειρίας των σημερινών γενεών και η ενθάρρυνση των καινοτομιών των μελών της επόμενης γενιάς της οικογένειας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της οικογένειας.

Αναγνωρίζοντας τη δύναμη των περιουσιακών στοιχείων του κοινωνικού κεφαλαίου

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις κατανοούν ότι συχνά έχουν έντονη δημόσια παρουσία και σημαντική κοινωνική ευθύνη, θέτοντας ως προτεραιότητα την προσεκτική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του κοινωνικού τους κεφαλαίου για τη διατήρηση της φήμης και της ανταγωνιστικότητάς τους.


«Όταν κοιτάμε πίσω στις προηγούμενες γενιές, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η πρωταρχική εστίαση ήταν γενικά στη δημιουργία πλούτου για χάρη του πλούτου. Αλλά τα σημερινά μέλη της επόμενης γενιάς της οικογένειας το αλλάζουν αυτό, και αυξάνουν τα ανθρώπινα και κοινωνικά στοιχεία. Εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τη δημιουργία πλούτου, αλλά τώρα τίθενται περισσότερα ερωτήματα για το «πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο για να βελτιώσουμε την κοινωνία;»" και λιγότερα για το «τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε να τον χτίζουμε»Tom McGinness
Global Leader, Family Business, KPMG Private Enterprise
KPMG International, and Partner, KPMG in the UK

Η δημιουργία και η μεταβίβαση του πλούτου από γενιά σε γενιά

Οι σημερινοί ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ολοένα και περισσότερο, ότι δεν είναι απαραίτητο όλες οι επερχόμενες γενιές της οικογένειάς τους να επιθυμούν να εμπλακούν άμεσα στην επιχείρηση που τους κληροδοτείται. Πολλά μέλη της επόμενης γενιάς της οικογένειας αναζητούν τρόπους για να δημιουργήσουν το δικό τους ανεξάρτητο πλούτο - και, σε ορισμένες επιχειρηματικές οικογένειες, αυτό θεωρείται ως μια νέα ευκαιρία στρατηγικής οικονομικής διαφοροποίησης.


Οι οικογένειες δίνουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση νέων ιδεών και εγχειρημάτων της επόμενης γενιάς, τα οποία βοηθούν στη στρατηγική διαφοροποίησης.Αξιοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο

Η ίδια η οικογένεια, ο σκοπός και οι αξίες της, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά περιουσιακά στοιχεία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αντιπροσωπεύει τον κοινωνικο-συναισθηματικό πλούτο που συνδέεται με το να είσαι μέλος μιας οικογένειας που επιχειρεί. Και η συνέχιση της οικοδόμησης και της αξιοποίησης του πνευματικού κεφαλαίου της οικογένειας συμβάλλει άμεσα στη διατήρηση του επιχειρηματικού πνεύματος της οικογένειας και της κληρονομιάς του ιδρυτή.


«Οι ελληνικές οικογένειες παραδοσιακά επενδύουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους και οι οικογενειακές επιχειρήσεις επενδύουν εκτενώς στην προετοιμασία και την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ηγετών. Ενθαρρύνουν τα νεαρά μέλη της οικογένειας να εξασφαλίσουν μια κορυφαία εκπαίδευση (συνήθως σε αναγνωρισμένα διεθνή πανεπιστήμια). Επιπλέον, τα μέλη της οικογένειας συχνά προετοιμάζονται από πολύ νεαρή ηλικία ώστε να κατανοήσουν τη φύση της επιχείρησης, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της και να λάβουν πρακτική εκπαίδευση από πολύπειρους ηγέτες-μέλη της οικογένειας»Vangelis Apostolakis
Deputy Senior Partner,
KPMG Private Enterprise,
KPMG in Greece


Καθώς μέλη της οικογένειας από τις γενιές Μillennial και GenZ εισέρχονται στην αγορά εργασίας, είναι πιθανό η οικογενειακή επιχείρηση να μην είναι πάντα η κατάλληλη επιλογή για αυτούς. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι εφικτή και σημαντική η διαιώνιση του επιχειρηματικού πνεύματος της οικογένειας σε κάθε διαδοχική γενιά, χωρίς απαραίτητα να μεταβιβάζεται μαζί της, εκείνη τη στιγμή, ο έλεγχος και η διαχείριση της επιχείρησης.
«Δεν είναι απαραίτητο να «δέσετε με χειροπέδες» τα μέλη της οικογένειας στην επιχείρηση. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσετε τις γνώσεις όλων, αλλά το να αναγκάσετε τα μέλη της οικογένειας να μπουν στην επιχείρηση είναι συνταγή απογοήτευσης. Σίγουρα αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι η επιχείρηση και η οικογένεια είναι σε θέση να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.»Luiz Gustavo Kass Mwosa
CEO, Grupo Paranoá,
Brazil

Brand και φήμη – ισχυρά περιουσιακά στοιχεία κοινωνικού κεφαλαίου

Οι μεγάλες, δημόσια προβεβλημένες οικογενειακές επιχειρήσεις φρόντιζαν πάντοτε να διατηρούν ένα θετικό προφίλ απέναντι στα σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων φορολογικών αρχών. Ως καλοί πολίτες, οι επιχειρηματικές οικογένειες δεν θα εκμεταλλεύονταν ποτέ τις όποιες φορολογικές ευκαιρίες εμφανίζονταν, εάν οι ενέργειές τους θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως ακατάλληλες ή αμφισβητήσιμες στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων ή των μελών της τοπικής κοινότητας. Δεν είναι διατεθειμένες να διακινδυνεύσουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τέτοιες ενέργειες στη φήμη τους και την πιθανή ζημιά στην εμπιστοσύνη στο εμπορικό σήμα τους, εάν οι άνθρωποι άρχιζαν να βλέπουν την οικογένεια και την εταιρεία τους με διαφορετικό -και ενδεχομένως αρνητικό- μάτι.


Ως καλοί πολίτες, οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν τώρα την ευκαιρία να επιτύχουν ένα ποσοστό απόδοσης άνω του μέσου όρου για όλες τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις τους, επανεξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν το οικονομικό, ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιό τους.
«Βλέπουμε το ESG, ως πρακτική έννοια, ως παράγοντα φήμης. Το ESG, όπως παρουσιάζεται σήμερα από ορισμένες εταιρείες, είναι απλώς «περιβαλλοντικό ξέπλυμα». Το ESG για να είναι λειτουργικά πολύτιμο χρειάζεται αυστηρές και βασισμένες σε γεγονότα, μετρήσεις και πρότυπα. Εμείς δεν σκεφτόμαστε απλώς να κάνουμε το σωστό, αλλά τί είναι επίσης το αξιοθαύμαστο και συνετό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε επίσης να μετράμε και να λογοδοτούμε για το ότι κάνουμε το καλύτερο, μιλώντας ανοιχτά γι' αυτό και τους πραγματικούς του στόχους με τους υπαλλήλους μας και έχοντας όλους στη διοίκηση, στο διοικητικό συμβούλιο και στην ιδιοκτησία επικεντρωμένους στο να κάνουμε το σωστό για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, από τους ιδιοκτήτες μέχρι την κοινωνία. Στο τέλος της ημέρας, έχουμε την πολυτέλεια στην εταιρεία μας να χάσουμε χρήματα, αλλά δεν έχουμε ποτέ την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε ένα ίχνος της φήμης μας»Ed Weisiger
President and CEO, Carolina Tractor & Equipment Co.
United States

Θα επαναπροσδιορίσει η επόμενη γενιά των οικογενειών που επιχειρούν την έννοια του πλούτου;

Παρόλο που δεν θα θελήσουν όλα τα μέλη της οικογένειας να εργαστούν στην οικογενειακή επιχείρηση, αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειας που δεν εργάζονται στην επιχείρηση θα αποδεσμευθούν από αυτήν. Η οικογένεια είναι η κόλλα που συνδέει, και τα μέλη της οικογένειας θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται για ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία για την οικογένεια και θα αποτιμούν τον πλούτο τους με αυτόν τον τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει την επιχειρηματική κληρονομιά που κληρονόμησαν και την ανάγκη να κατανείμουν με σύνεση όλο το διαθέσιμο οικονομικό, ανθρώπινο και κοινωνικό τους κεφάλαιο για να προσφέρουν αξία στην οικογένεια, καθώς και στους πελάτες, τους εργαζομένους, τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα.

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς άρθρων της KPMG Private Enterprise που διερευνούν πώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις υιοθετούν νέους τρόπους σκέψης και προωθούν καινοτομίες που προετοιμάζουν τις επιχειρήσεις και τις οικογένειές τους για την αξιοποίηση μελλοντικών ευκαιριών.

Τα άρθρα παρέχουν πρακτικά παραδείγματα για το πώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις κρατούν τα μάτια τους ανοιχτά και μετατρέπουν τις αναδυόμενες τάσεις σε μοχλούς της μελλοντικής ανάπτυξης και επιτυχίας τους.

Tο πρώτο άρθρο με τίτλο «Επιτυγχάνοντας διαχρονικά μία κουλτούρα συνεχούς μετασχηματισμού στις οικογενειακές επιχειρήσεις» εστιάζει στο ευρύ θέμα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Στο άρθρο αυτό ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων μοιράζονται μαζί μας τις γνώσεις και εμπειρίες τους από τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους και αναλύουν τον ρόλο που αυτός διαδραματίζει στη διατήρηση των αξιών και την επίτευξη του σκοπού και της μακροπρόθεσμης επιτυχίας των επιχειρήσεών τους.

Οι απόψεις και οι γνώμες των εξωτερικών συνεργατών που εκφράζονται στο παρόν κείμενο είναι αυτές των ερωτηθέντων και δεν αντιπροσωπεύουν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της KPMG International Limited ή οποιασδήποτε εταιρείας μέλους της KPMG.

Η συμμετοχή και η συμβολή της KPMG στο παρόν δεν αποτελεί έγκριση και αποδοχή, χορηγία ή σιωπηρή υποστήριξη προϊόντων ή υπηρεσιών οποιασδήποτε εταιρείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας