Η λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται πια σε ένα καθεστώς «υπό διαμόρφωση». Η παγκόσμια αστάθεια και αβεβαιότητα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στο πώς θα αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αξία που δημιουργεί η λειτουργία του Ανθρώπινου Δυναμικού στην επιχείρηση. Είναι ένα ταξίδι από την «αβεβαιότητα/ρευστότητα» προς την «ροή».

Η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες, καθώς οι εργαζόμενοι βιώνουν τη «Μεγάλη Επανεξέταση» στο τι θέλουν να κάνουν.

Εντωμεταξύ, τα Διοικητικά Συμβούλια ζητούν ολοένα και περισσότερα από το Ανθρώπινο Δυναμικό. Απαιτούν μια συνδεδεμένη, ψηφιακά υποστηριζόμενη λειτουργία που βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων, και μπορεί να στηρίξει τους ευρύτερους στόχους της επιχείρησης.

Στην έρευνα της KPMG συμμετείχαν 300 επικεφαλής τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, και έγιναν συνεντεύξεις σε 12 οργανισμούς που ηγούνται των εξελίξεων στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ανακαλύψαμε ότι, ενώ κάθε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ακολουθεί τη δική του πορεία, υπάρχουν κοινοί άξονες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις του τομέα.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνά μας, οι Pathfinders - οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που χαράσσουν το δρόμο σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο - ανησυχούν λιγότερο σχετικά με το τι κάνουν και τι λένε οι υπόλοιποι σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Αντιθέτως, δημιουργούν οι ίδιοι τις δυνατότητες που χρειάζονται για τη δική τους αγορά, προκειμένου να υλοποιήσουν τη στρατηγική της εταιρείας τους. Δίνουν χρήσιμη πληροφόρηση για το ανθρώπινο δυναμικό που βοηθά τη λήψη αποφάσεων που στηρίζεται σε δεδομένα. Επιπλέον, συνεισφέρουν στη λειτουργία και άλλων οργανωτικών μονάδων της επιχείρησης, καθώς και στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης, αναδεικνύοντας την αξία του Ανθρώπινου Δυναμικού και τα οφέλη για ολόκληρη την εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι HR Pathfinders έχουν αναγνωρίσει και εστιάζουν σε έξι κρίσιμες προτεραιότητες για τα επόμενα τρία χρόνια:

Ροή

Οι HR Pathfinders αναδεικνύουν τη στρατηγική αξία που δημιουργούν ώστε να διαπεράσει ολόκληρο τον οργανισμό, μέσω της στενότερης συνεργασίας με όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης.

Ψηφιακή αναβάθμιση

Οι λύσεις του παρελθόντος και οι διαδικασίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι Pathfinders προχωρούν πέρα από την απλή εφαρμογή της τεχνολογίας. Υιοθετούν αυτές τις ψηφιακές λύσεις που επιτρέπουν την αποτελεσματική ροή των εργασιών και παρέχουν μια απρόσκοπτη εμπειρία στους εργαζομένους.

Ανάλυση δεδομένων (Analytics)

Οι κορυφαίοι οργανισμοί Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αρκούνται στο να παρακολουθούν δείκτες (KPIs) σε πίνακες. Απαντούν στα ερωτήματα που θέτει η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλη την εταιρεία, καθώς και τεχνικές ανάλυσης της σχετικότητας των δεδομένων (relational analytics). Συνεπώς, παράγουν συμπεράσματα που ωφελούν τη στρατηγική, τη δέσμευση, τη διακράτηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

The future of hr chart-1

Ταλέντο

Η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων με ανάλογα καθήκοντα είναι σε πρώιμο στάδιο, ακόμα και στα πιο καινοτόμα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ωστόσο, είναι θεμελιώδους  σημασίας η διαχείριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μια εταιρεία, κρίσιμη για τους Pathfinders καθώς τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σκοπός

Οι HR Pathfinders παίρνουν τα ηνία για τον ορισμό του σκοπού της επιχείρησης και φροντίζουν να τον βιώνουν οι άνθρωποί τους. Υιοθετούν τις αρχές του ESG και διασφαλίζουν ότι ο στόχος του μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα υιοθετείται από κάθε τμήμα του οργανισμού.

Wellbeing

Τα κορυφαία τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού θέτουν τo «ευ ζην»( wellbeing) των εργαζομένων τους στον πυρήνα των δράσεών τους. Tο αντιμετωπίζουν ολιστικά και εισάγουν καινοτόμες προσεγγίσεις για να βοηθήσουν τους εργαζομένους να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

chart 3

Εμπνεόμενοι από τους Pathfinders, οι επικεφαλής των τμημάτων HR μπορούν να εξετάσουν τρόπους προσαρμογής των προσεγγίσεων που αναδεικνύουμε στην έκθεσή μας στις δικές τους συνθήκες ή στη δική τους μοναδική καθημερινότητα.

         

Download PDF

The future of HR: From flux to flow

Οι Pathfinders αντιμετωπίζουν τις σημερινές προκλήσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού και βαδίζουν προς το 2025 με αποφασιστικότηταΚατεβάστε το PDF (3.2 MB) ⤓