Ο COVID-19  μας δίδαξε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού δεν συνιστά πλέον απλώς μία επιλογή, αλλά προκύπτει από την επιταχυνόμενη ανάγκη για αλλαγή.

Επιλέξτε να καθοδηγήσετε το μετασχηματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού σας με γνώμονα το μέλλον.

Η ομάδα του Ανθρώπινου Δυναμικού του μέλλοντος μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει:

  • Τη συνεχή εστίαση σε τεχνολογίες που αποφέρουν αύξηση της αποδοτικότητας στους βασικούς άξονες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, στη διαχείριση ταλέντου, στις αμοιβές και στις αποδοχές
  • Την ευρύτερη συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με άτομα τόσο εντός όσο και εκτός του Ανθρώπινου Δυναμικού, (π.χ. δεδομένα πωλήσεων, συμπεριφορές εργαζομένων κ.λπ.) με στόχο με στόχο τη λήψη μιας πλήρους εικόνας για την απόδοσή τους
  • Πίνακες πληροφοριών, προγνωστικά analytics και άλλα εργαλεία που παρέχουν στους ανώτερους ηγέτες πληροφόρηση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων
  • Τεχνικές που υποστηρίζουν την αντιστοίχιση όχι μόνο ατόμων σε θέσεις εργασίας αλλά και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα καθήκοντα
  • Αναθεώρηση του μοντέλου διαχείρισης παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας των εργαζομένων
  • Διαχείριση της πολιτικής και ασφάλειας των εργαζομένων με στόχο την υποστήριξη της ευημερίας τους

Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι ο αποτελεσματικός μετασχηματισμός ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υλοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών.

Ο μετασχηματισμός απαιτεί ένα ολοκληρωμένο επιθυμητό μοντέλο λειτουργίας (TOM) το οποίο αποτελείται από έξι πυλώνες: διαδικασίες, άτομα, μοντέλο παροχής υπηρεσιών, τεχνολογία, πληροφορίες και δεδομένα απόδοσης και διακυβέρνηση.

Η εστίαση σε καθέναν από αυτούς τους ζωτικούς πυλώνες αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση μιας στρατηγικής μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία μιας λειτουργικής εμπειρίας ανθρώπινου δυναμικού που ενισχύει πλήρως το εργατικό δυναμικό.

Γιατί το Powered HR αποτελεί τη λύση

Το KPMG Powered Enterprise | HR (Powered HR) καθοδηγεί τον μετασχηματισμό παρέχοντας αποδεδειγμένα μοντέλα λειτουργίας βασισμένα στην τεχνογνωσία μας, κορυφαίες πρακτικές καθώς και ένα σύνολο προκαθορισμένων εργαλείων ήδη παραμετροποιημένα για εφαρμογή σε κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις τρίτων.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια πλατφόρμα που στοχεύει στην επανεφεύρεση της εργασίας μέσω της αναδιαμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της εστίασης στην εμπειρία των εργαζομένων και των πελατών και της δημιουργίας και διατήρησης μίας «ψηφιακής νοοτροπίας» που ασχολείται με το disruption

Το KPMG Powered Enterprise | HR (Powered HR) υποστηρίζει την υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με ανθρώπους και αυξάνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα όπου καθίσταται δυνατό, συνεισφέροντας στην αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας σας.

Τι μπορείτε να επιτύχετε μέσω του μετασχηματισμού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σας;

Με την μετάβαση των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού σε ψηφιακό περιβάλλον, η επιχείρησή σας μπορεί να επιτύχει:

  • Τον μετασχηματισμό της εμπειρίας των εργαζομένων, η οποία αντίστοιχα υποστηρίζει μία θετική εμπειρία πελατών
  • Άμεση πρόσβαση σε κορυφαίες πρακτικές, διαδικασίες και μοντέλα παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού
  • Βελτιωμένη απόδοση και πληροφόρηση που απορρέουν από τη τεχνολογία
  • Μία ολοκληρωμένη διαδικασία που διαθέτει ποικιλία εργαλείων και επιταχυντών ανθρώπινου δυναμικού

Κατανοούμε τους ανθρώπινους παράγοντες που εμπλέκονται στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και μπορούμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους σας να υιοθετήσουν την αλλαγή, καθώς ευθυγραμμίζετε τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού σας με το disruption του κλάδου σας.

 

Για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να σας δείξουμε πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί με γνώμονα το μέλλον.

Συνδεθείτε μαζί μας

    

Download ebook

New HR models for a new world

By becoming data-driven, HR can be
an architect of business change.Download ebook ⤓Τι περιλαμβάνεται;

To Powered Enterprise σας παρέχει τρία αλληλένδετα στοιχεία που έχουν ως στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό. Μέσω του αξιόπιστου και λειτουργικού επιχειρησιακού μοντέλου μας, τη ποικιλία εργαλείων υλοποίησης και τις υπηρεσίες επιχειρησιακής εξέλιξης που διαθέτουμε, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα λειτουργικά αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε και, στη συνέχεια, να τα κάνετε πραγματικότητα.