Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο πρωτοφανής αντίκτυπος της πανδημίας έχουν μεταβάλλει δραστικά την εργασία. Το World Economic Forum το αποκαλεί «διπλό» disruption, το οποίο ανατρέπει μέχρι σήμερα καλά οργανωμένες δομές και λειτουργίες. Κυριολεκτικά σε μια νύχτα, οι εταιρείες αναγκάστηκαν να κλειδώσουν τα γραφεία τους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους εργαζομένους τους να εργαστούν εξ αποστάσεως.

Φέτος, πραγματοποιήσαμε σε βάθος συνεντεύξεις με 18 επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θεωρούμε ότι εμφανίζουν χαρακτηριστικά των Pathfinders (*), με σκοπό να διερευνήσουμε εκτενώς τους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζονται το τεράστιο αυτό disruption και πώς διαμορφώνουν το ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος.

(*) Pathfinders:


  Οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που εστιάζουν σε ολοκληρωμένες και αλληλοενισχυόμενες δεξιότητες και χαρακτηριστικά όπως είναι η εμπειρία του εργαζόμενου, τα δεδομένα και η ανάλυσή τους (data and analytics), η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού του αύριο, το ψηφιακό ανθρώπινο δυναμικό και η εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις έρευνες του 2019 και 2020 η ομάδα αυτή αποτελεί περίπου 10% του δείγματος και τα δύο αυτά έτη.

Τα ευρήματά μας εμβαθύνουν σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες σημαντικούς για τους σημερινούς Pathfinders:


Ο παράγοντας κοινωνία στο δείκτη ESG

 • Οι Pathfinders αναγνωρίζουν ότι η ένταξη, η ποικιλομορφία και η ισότητα δημιουργούν τεράστια αξία για την επιχείρηση και την κουλτούρα της.
 • Η δεξαμενή ταλέντων είναι πλέον πιο προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα για νέα επίπεδα καινοτομίας.
 • Οι Pathfinders αναγνωρίζουν ότι οι σημαντικές αλλαγές συμβαίνουν όταν όλοι στην επιχείρηση αναγνωρίζουν τις δικές τους προκαταλήψεις και προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

Η προσέγγιση του «total workforce»

 • Οι Pathfinders αμφισβητούν τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και υιοθετούν μια νέα φιλοσοφία, αυτή του «total workforce».
 • Οι εξατομικευμένες εμπειρίες των εργαζομένων, προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες τους συμβάλλουν στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
 • Οι Pathfinders βρίσκουν καινοτόμους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους να προσδιορίσουν και να καλύψουν τα κενά στις δεξιότητες.

Ο επαναπροσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού για τον νέο κόσμο της εργασίας

 • Οι Pathfinders «πειραματίζονται» με νέους τρόπους εργασίας και σύγχρονες τεχνολογίες για να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να προσαρμοστεί στο disruption.
 • Η συνεχής ανατροφοδότηση ως προς το αποτέλεσμα της εργασίας βοηθά στη λήψη αποφάσεων και συμβάλλει στη διαμόρφωση ισχυρής  επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και των μελών ομάδων.
 • Οι Pathfinders χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της απόδοσης των εργαζομένων καθώς και τη συνολική εμπειρία του εργαζόμενου.

Οι παραδοσιακοί κανόνες έχουν πάψει να ισχύουν και έχει έρθει η ώρα για τους επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού να χαράξουν το νέο δρόμο για το μέλλον.

  

   

Get in touch

Συνδεθείτε μαζί μας