Τα τμήματα Αγορών και Εφοδιασμού λειτουργούν πλέον σ’ ένα περιβάλλον διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό, ευμετάβλητο και γεμάτο νέες προκλήσεις. Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο το ζητούμενο είναι να ανταπεξέλθουν και να συνεχίσουν να παράγουν αξία για τις επιχειρήσεις όπως σχετικά ορίζει η αποστολή τους. Δεν πρόκειται για κάτι εύκολο, ειδικά όταν η λειτουργία τους βασίζεται στη χρήση παρωχημένων και μη συνδεδεμένων μεταξύ τους συστημάτων ή παλαιών δομών και διαδικασιών που δεν επικεντρώνονται στον εσωτερικό πελάτη ή εν γένει στην αλυσίδα αξίας. Η λήψη ελέγχου και η μετάβαση σε μια ολοκληρωμένη λειτουργία, συνδεδεμένη με τους όρους «έξυπνη» και «προνοητική», είναι μία σημαντική αλλαγή, η οποία θα δημιουργήσει τεράστια αξία και θα προσδώσει προοπτική. H λύση KPMG Powered Enterprise | Procurement της KPMG σχεδιάστηκε ακριβώς για αυτό, ήτοι για να αποτελέσει αρωγό αλλαγής των Αγορών και Εφοδιασμού δημιουργώντας μία πιο ευέλικτη λειτουργία μέσω της χρήσης τεχνολογιών cloud, εργαλείων αυτοματοποίησης, analytics και AI.

Η ηγεσία των Αγορών και Εφοδιασμού αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις των πελατών τους (εσωτερικών και μη), τις νέες προσφερόμενες τεχνολογίες αιχμής, τις απειλές στον κυβερνοχώρο, τις σοβαρές περιοδικές διαταράξεις στην αλυσίδα του εφοδιασμού, καθώς και την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διαθέτει σύγχρονες δεξιότητες, προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Εξαιτίας αυτών, καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά από σημαντικά ερωτήματα:

 • Πώς θα καταφέρουμε να στηρίξουμε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας; Μπορούμε να τους παρέχουμε εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας και μειώνοντας παράλληλα τους χρόνους ανταπόκρισης;
 • Ποιο είναι το όραμα και η στρατηγική μας ως προς την αξιοποίηση των δεδομένων (big data) τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα; Έχουμε ρόλο σε αυτό και πως επωφελούμαστε από την χρήση τους;
 • Πως συνυπάρχουν αρμονικά ο ανθρώπινος παράγοντας – ο μεγαλύτερος πλούτος των τμημάτων Αγορών και Εφοδιασμού – με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις διαθέσιμες πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον; Είναι εφικτό ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσά τους;
 • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουμε και αυτή η αλλαγή να λάβει χώρα ομαλά τόσο για τους ανθρώπους μας, όσο και για τους πελάτες και συνεργάτες μας και εν τέλει, μέσω αυτής της αλλαγής να αποτελούμε τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη εντός του οργανισμού μας;

Εξελίξτε το ρόλο των Αγορών και Εφοδιασμού

Η ομάδα της KPMG, συνεργάστηκε με εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου από όλο τον κόσμο, συλλέγοντας και αναλύοντας στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα κλάδων που αφορούν στη βελτίωση και εν γένει, στην αλλαγή της λειτουργίας των Αγορών και Εφοδιασμού. Σε αυτήν τη βάση σχεδιάστηκε η λύση KPMG Powered Enterprise | Procurement, με σκοπό να «επικοινωνήσει» τη δυναμική και τα οφέλη του μετασχηματισμού και να δημιουργήσει για τα τμήματα Αγορών και Εφοδιασμού ένα λειτουργικό μοντέλο ευέλικτο το οποίο παράγει βιώσιμη αξία. Μέσω της λύσης, παρέχεται ένα σύνολο κορυφαίων πρακτικών, προκαθορισμένων ενεργειών και διαδικασιών εναρμονισμένο με τις τεχνολογικές λύσεις των πλέον αναγνωρισμένων κατασκευαστών λογισμικού.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του οργανωτικού μοντέλου λαμβάνει χώρα συνδυαστικά με την υλοποίηση πλατφόρμας Αγορών και Εφοδιασμού και την υιοθέτηση των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων από τον οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αύξηση της παραγωγικότητας, η βέλτιστη διαχείριση των κατηγοριών κόστους καθώς και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των Αγορών και Εφοδιασμού. Η λύση KPMG Powered Enterprise | Procurement προσφέρει μεταξύ άλλων:

 • Έτοιμα, σχεδιασμένα μοντέλα Source-to-Pay, τα οποία με μικρές βελτιώσεις προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησης σε όποιον κλάδο και εάν ανήκει.
 • Μια υψηλού επιπέδου «εμπειρία» χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας με κέντρο τον πελάτη (εσωτερικό και μη), εξασφαλίζοντας ένα ομαλό τρόπο υιοθέτησης και προσαρμογής για τους χρήστες της τεχνολογίας.
 • Προστιθέμενη αξία μέσω προτεινόμενων πολιτικών και διαδικασιών τα οποία έχουν δοκιμαστεί από τις κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως.
 • Νέες και καινοτόμες πρακτικές αναφορικά με τη διαχείριση κατηγοριών.
 • Δείκτες αποδοτικότητας (KPIs), analytics και τεχνολογία AI ως εργαλεία στήριξης για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.
 • Ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας «ανοικτό» σε βελτιώσεις ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις ιδιαιτερότητες και της προοπτικές της επιχείρησης.

H λύση KPMG Powered Enterprise | Procurement βοηθά τον οργανισμό σας να:

 • Υιοθετήσει μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα Αγορών και Εφοδιασμού και να έχει τον πλήρη έλεγχο των υπό διαχείριση κατηγοριών.
 • Εξελίσσει τις δεξιότητες των αγοραστών και εν γένει των επαγγελματιών Αγορών και Εφοδιασμού, προετοιμάζοντάς τους να υποδεχθούν την αλλαγή και να προχωρήσουν στο μέλλον με δυναμικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της εποχής.

H λύση KPMG Powered Enterprise έχει σχεδιαστεί σύμμορφα με τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις της αγορά, όπως των Coupa , iValua & SAP.

Η λύση για τον επανασχεδιασμό των Αγορών και του Εφοδιασμού ευθυγραμμισμένη με την παγκοσμίως αναγνωρισμένη ψηφιακή πλατφόρμα Coupa.

Η ηγεσία των τμημάτων Αγορών και Εφοδιασμού είναι επιφορτισμένη με το να λύνει σοβαρά προβλήματα σχετικά με τη ροή του εφοδιασμού. Δεδομένο δε αποτελεί, ότι τα εν λόγω προβλήματα έχουν σήμερα ένα βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο από ποτέ εξαιτίας σημαντικών διαταραχών και προκλήσεων που σχετίζονται είτε με την έλευση της πανδημίας ή με αλλά σημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των οργανισμών. Εξαιτίας αυτών, η ηγεσία καλείται να απαντήσει σ’ ένα σύνολο ερωτημάτων. Πώς λαμβάνει χώρα ένας μετασχηματισμός, και με ποιον τρόπο μπορεί να «απελευθερωθεί» η ενέργεια των επαγγελματιών των Αγορών, ώστε η αλλαγή να οδηγήσει τα πράγματα προς στο καλύτερο; Με ποιον τρόπο γίνεται η μετάβαση από ένα μοντέλο σύνθετων διαδικασιών - οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως τροχοπέδη -  σ' ένα νέο σχεδιασμό εργασιών όπου νικητής είναι ο αυτοματισμός; Και τέλος, πως οι άνθρωποι των Αγορών είναι αρωγοί αλλαγής σε αυτό το ταξίδι;

Η απάντηση δίδεται μέσω ενός σωστού σχεδιασμού και μίας στοχευμένης υλοποίησης η οποία επικεντρώνεται στην αλυσίδα αξίας των Αγορών και του Εφοδιασμού, όπως για παράδειγμα στις ροές αγορών, στις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με τους προμηθευτές καθώς και στη μέτρηση της απόδοσής τους. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η μείωση του ρίσκου και του ολικού κόστους αγορών, τα οποία τελικά προσδίδουν πλεονέκτημα στους οργανισμούς  έναντι των ανταγωνιστών τους. Και αυτός είναι ο λόγος που η ηγεσία των Αγορών και Εφοδιασμού αναζητά ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες της KPMG και της Coupa οι οποίες έχουν αναπτύξει μία πολυετή εταιρική σχέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί, μπορούμε να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία Αγορών και Εφοδιασμού του οργανισμού σας, δίνοντας έμφαση στην εκλέπτυνση των διαδικασιών, στον έλεγχο και στην πιστοποίηση των ενεργειών, στη διαχείριση του προμηθευτικού κινδύνου, στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα και σε δείκτες ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις άμεσα, στην «έξυπνη» διαχείριση των κατηγοριών και στην ταχεία υιοθέτηση των νέων ψηφιακών  δυνατοτήτων που προσφέρονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Coupa.

Dimitrios Dimitriou


Δημήτριος Δημητρίου


Senior Manager, Consulting,

KPMG στην Ελλάδα

Email

Συνδεθείτε μαζί μας

Download ebook

Extend procurement’s business influence

Transform procurement into an agile function to help its business influence.Download ebook ⤓Τι περιλαμβάνεται;

To Powered Enterprise σας παρέχει τρία αλληλένδετα στοιχεία που έχουν ως στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό. Μέσω του αξιόπιστου και λειτουργικού επιχειρησιακού μοντέλου μας, τη ποικιλία εργαλείων υλοποίησης και τις υπηρεσίες επιχειρησιακής εξέλιξης που διαθέτουμε, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα λειτουργικά αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε και, στη συνέχεια, να τα κάνετε πραγματικότητα.