Η έρευνα “KPMG 2020 CEO Outlook COVID-19 special edition” προσφέρει μια μοναδική ματιά στην εξέλιξη των στάσεων καθώς εκτυλισσόταν η πανδημία. Αρχικά συμμετείχαν στην έρευνα της KPMG 1 300 CEOs σε παγκόσμιο επίπεδο και 50 CEOs στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, προτού η κρίση της πανδημίας αρχίσει να γίνεται πλήρως αισθητή σε πολλές από τις βασικές αγορές. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο και νωρίς τον Αύγουστο, πραγματοποιήσαμε μια επαναληπτική έρευνα σε 315 CEOs εκ των οποίων 15 από την Ελλάδα, ώστε να κατανοήσουμε την εξέλιξη του τρόπου σκέψης τους. Οι βασικές εξελίξεις περιλαμβάνουν:

Προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού και νέα πραγματικότητα για την εργασία

Οι επιχειρήσεις εξετάζουν αλλαγές στις στρατηγικές τους για τις προσλήψεις, καθώς η εξ αποστάσεως εργασία έχει διευρύνει τη δεξαμενή των υποψήφιων ταλέντων, ενώ οι εταιρείες εξετάζουν τη μείωση του χώρου των γραφείων τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εστιάζοντας παράλληλα και στο μέλλον της εργασίας.

Μεταβαλλόμενη ατζέντα κινδύνων

Από την αρχή της πανδημίας, ο «κίνδυνος προσέλκυσης ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού» έφτασε να κατονομάζεται ως η πιο σημαντική απειλή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, πάνω από τον «κίνδυνο εφοδιαστικής αλυσίδας» και την «επιστροφή στην εδαφικότητα (territorialism)».

Ψηφιακή επιτάχυνση

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ποντάρουν σε βασικές διαστάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και η πλειοψηφία είδε επιτάχυνση κατά την περίοδο του lockdown.


Γενικά, τρεις βασικοί θεματικοί άξονες προέκυψαν από την φετινή έρευνα, τους οποίους προσδιορίζουμε ως Σκοπός, Ευημερία και Προτεραιότητες.


Βασικά ευρήματα Ελλάδας: 

 • Το 67% των Ελλήνων CEOs δείχνουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας, ποσοστό το οποίο σημείωσε αύξηση μετά την κρίση της πανδημίας (64%).
 • Το 27% νιώθουν αβέβαιοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.
 • Οι νεοεμφανιζόμενες (ή αναδυόμενες) / disruptive τεχνολογίες (20%) και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι μαζί με την κλιματική αλλαγή (20%) αποτελούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες για τους Έλληνες CEOs.
 • Σχεδόν όλοι Έλληνες CEOs θεωρούν ότι η πανδημία έχει επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τις μεγαλύτερες εξελίξεις να καταγράφονται στη δημιουργία ψηφιακής εμπειρίας για τον πελάτη, όπου 60% αναφέρουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί τους έχει φέρει χρόνια μπροστά από το σημείο όπου περίμεναν να βρίσκονται αυτήν τη στιγμή. 
 • Το 27% αναφέρει ότι η έλλειψη πληροφοριών σε μελλοντικά λειτουργικά σενάρια – όπως νέοι τρόποι εργασίας – αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Το 80% των CEOs αναφέρουν ότι θα επανεξετάσουν την προσέγγιση σχετικά με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με κύρια αιτία την πίεση των πελατών και των κοινωνικών ομάδων να φέρει την παραγωγή πιο κοντά στο σπίτι τους (50%).
 • Το 93% αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησής τους από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση. 
 • Το 86% συμφωνούν ότι  το κύριο αντικείμενο των επιχειρήσεων είναι προσανατολισμένο στο σκοπό, ο οποίος παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19.
 • Οι μισοί CEOs ανέφεραν ότι το κοινό περιμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις, καθώς η βεβαιότητα και η εμπιστοσύνη προς τις κυβερνήσεις μειώνονται, ενώ όλοι πρόκειται να εισάγουν νέα μέτρα κατά του ρατσισμού σε οποιαδήποτε μορφή.
 • Η πλειοψηφία των CEOs (93%) θεωρεί ότι η εργασία εξ αποστάσεως δημιούργησε σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές καλλιέργειας νέας κουλτούρας, αλλά και στη διεύρυνση προσέλκυσης ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού (87%).
 • Το 87% αναφέρει ότι η επικοινωνία με τους εργαζόμενους της εταιρείας βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.
 • Σε 40% από τους ερωτηθέντες, η υγεία τους ή η υγεία ενός μέλους της οικογένειάς τους επηρεάστηκε από τον ιό και ως αποτέλεσμα τα δύο τρίτα των άλλαξαν την στρατηγική απάντησή τους στην πανδημία.
 • Το 87% αναφέρουν ότι θέλουν να συνεχίσουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής, τα οποία επέφερε η νόσος COVID-19.

  

ceo outlook

KPMG 2020 CEO Outlook COVID-19 Special Edition

Download the report
(PDF 1 MB)


 

  

  

Unless otherwise indicated, throughout this report, “we”, “KPMG”, “us” and “our” refer to the network of independent member firms operating under the KPMG name and affiliated with KPMG International or to one or more of these firms or to KPMG International.