Εν μέσω μιας υγειονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, οι CEOs επικεντρώνονται στη δημιουργία επιχειρήσεων που εμπνέουν εμπιστοσύνη και εστιάζουν στον σκοπό τους, ενώ αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις.

Ανανεωμένη αίσθηση του σκοπού

Στις αρχές του έτους, 77% των CEOs και 74% των Ελλήνων CEOs δήλωναν ότι το κύριο αντικείμενο των επιχειρήσεων είναι προσανατολισμένο στον σκοπό ή την κοινωνία. Σήμερα σε ποσοστό 79% αναφέρουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη συναισθηματική σύνδεση με τον σκοπό της επιχείρησής τους από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, με την πλειοψηφία των Ελλήνων CEOs (93%) να συμφωνεί.

ceo outlook skopos
Alison Rose's quote

  

Από την κατανόηση στην πράξη

Σε 39% από τους ερωτηθέντες, η υγεία τους ή η υγεία ενός μέλους της οικογένειάς τους επηρεάστηκε από τον ιό και ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 55% άλλαξαν την στρατηγική απάντησή τους στην πανδημία. Για την Ελλάδα το ποσοστό των ερωτηθέντων σχετικά με το αν επηρεάστηκε η υγεία τους ή συγγενικών προσώπων από την νόσο COVID-19 ανήλθε στο 40% και το 66% άλλαξε τη στρατηγική τους.

ceo outlook 2020
Andreas Shiamishis's quote

  

Έμπρακτη στήριξη της ισότητας

Στις αρχές του 2020, 65% των CEOs στο εξωτερικό ανέφεραν ότι το κοινό περιμένει από τις επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό στις κοινωνικές προκλήσεις, καθώς η βεβαιότητα και η εμπιστοσύνη προς τις κυβερνήσεις μειώνονται, και σήμερα κατά 81% εισάγουν νέα μέτρα κατά του ρατσισμού. Στην Ελλάδα οι μισοί CEOs (52%) συμφωνούν με αυτό, ενώ αντίθετα όλοι (100%) πρόκειται να εισάγουν νέα μέτρα κατά του ρατσισμού σε οποιαδήποτε μορφή.

Hans Vestbergi's quote

  

Unless otherwise indicated, throughout this report, “we”, “KPMG”, “us” and “our” refer to the network of independent member firms operating under the KPMG name and affiliated with KPMG International or to one or more of these firms or to KPMG International.