Οι CEOs εστιάζουν στις προτεραιότητες μετασχηματισμού, ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητες που απαιτούνται για να βγουν κερδισμένοι στην μετά-COVID εποχή.

Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG)

Σε ποσοστό 71% αναφέρουν ότι θέλουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής που επέφερε η πανδημία, με τους Έλληνες CEOs να το υποστηρίζουν περισσότερο (87%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 65% των CEOs στο εξωτερικό και 73% των Ελλήνων CEOs αναφέρουν ότι η διαχείριση των σχετικών με το κλίμα κινδύνων θα παίξει ρόλο στο εάν θα κρατήσουν ή όχι τη δουλειά τους την επόμενη πενταετία.

Sandro Salsano's quote

Ως επόμενο βήμα, οι CEOs θέλουν να εξετάσουν τις δομικές αλλαγές που προέκυψαν από την κρίση– 87% (71% στις υπόλοιπες χώρες) λένε ότι θέλουν να μονιμοποιήσουν τα οφέλη για την κλιματική αλλαγή που επήλθαν στη διάρκεια της πανδημίας. Η μέτρηση και η επικοινωνία του αντίκτυπου των περιβαλλοντικών βελτιώσεων, καθώς και η απόδοση των παραμέτρων της κοινωνίας και της διακυβέρνησης, θα είναι κρίσιμες. Νωρίτερα φέτος, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός, το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο (IBC) του WEF δημοσίευσε μια μελέτη με την προτεινόμενη δέσμη των δεικτών ESG και την αναφορά των γνωστοποιήσεων.[1] Με την καθοδήγηση του WEF, μια ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από ειδικούς από την Τράπεζα της Αμερικής, την KPMG και άλλες λογιστικές εταιρείες μεταξύ των Big4, η μελέτη αναγνωρίζει μια δέσμη δεικτών για τα ESG. Η υιοθέτηση αυτών των δεικτών μπορεί να εισάγει συνέπεια, συγκρισιμότητα και διαφάνεια για την αναφορά μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και παραμέτρων ESG της επιχειρηματικής απόδοσης, που είναι ουσιαστικές για την ανάδειξη της μακροπρόθεσμης δημιουργίας αξίας.

Το μέλλον της εργασίας

Σε ποσοστό 77% αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τα εργαλεία ψηφιακής συνεργασίας και επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν λόγω πανδημίας, και κατά 73% πιστεύουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει διευρύνει τη δεξαμενή διαθέσιμου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού. Για την Ελλάδα η εξ αποστάσεως εργασία ήταν μια σχετικά νέα συνθήκη εργασίας, η οποία καθιερώνεται σταδιακά με το 93% των Ελλήνων CEOs να υποστηρίζει ότι έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές καλλιέργειας νέας κουλτούρας, αλλά και στη διεύρυνση προσέλκυσης ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού (87%).

ceo outlook 2020

Πελατοκεντρική εφοδιαστική αλυσίδα

Σε ποσοστό 67% αναφέρουν ότι χρειάστηκε να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους σχετικά με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του αποδιοργανωτικού αντίκτυπου της πανδημίας, οδηγούμενοι από την επιθυμία τους να γίνουν πιο ευέλικτοι ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους. Συγκριτικά, στην ελληνική αγορά, το 80% των CEOs αναφέρουν ότι θα επανεξετάσουν την προσέγγιση σχετικά με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με κύρια αιτία την πίεση των πελατών και των κοινωνικών ομάδων να φέρει την παραγωγή πιο κοντά στο σπίτι.

ceo outlook 2020

  

Footnote

1 Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation, Consultation Draft, WEF, January 2020.
 

Unless otherwise indicated, throughout this report, “we”, “KPMG”, “us” and “our” refer to the network of independent member firms operating under the KPMG name and affiliated with KPMG International or to one or more of these firms or to KPMG International.