Επανακτώντας την εμπιστοσύνη στα data & analytics

Επανακτώντας την εμπιστοσύνη στα data & analytics

Τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν εμπιστεύονται επαρκώς την ικανότητά τους για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων από Data & Analytics, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της KPMG

1000
Picture of Nikos Dimakos

Partner, Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email

Τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν εμπιστεύονται επαρκώς την ικανότητά τους για εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων από Data & Analytics, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της KPMG.

H έρευνα της KPMG εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα Data & Analytics (D&A) για τη διαχείριση των κινδύνων, του κόστους και της ανάπτυξης. 

Στην έρευνα καταγράφεται ότι υπάρχει δυσπιστία των στελεχών απέναντι στις δυνατότητες που σχετίζονται με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια των D&A.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες αναφέρουν ότι τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους δεν υποστηρίζουν σθεναρά τη στρατηγική D&A του οργανισμού τους. Το 70% των ηγετών πιστεύουν ότι η χρήση των D&A μπορεί να εκθέσει τη φήμη των οργανισμών τους σε κίνδυνο.

building trust in analytics infographic

Για την έκθεση με τίτλο Building Trust in Analytics (PDF 2.2 MB) η KPMG, σε συνεργασία με τη Forrester Consulting κατέγραψε τις γνώμες 2 165 ερωτηθέντων από 10 διαφορετικές χώρες , ώστε να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν D&A μεθόδους αλλά και σε ποιο βαθμό εμπιστεύονται αυτά τα, σχετικά νέα, εργαλεία, προκειμένου να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η έκθεση περιλαμβάνει παρατηρήσεις και συστάσεις ως προς τις προτεινόμενες διαδικασίες, τις πρακτικές και τη διακυβέρνηση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα των D&A, χρησιμοποιώντας τους τέσσερις «πυλώνες εμπιστοσύνης» της KPMG - ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της ακεραιότητας και της ανθεκτικότητας.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, όπως δείχνει η έρευνα, χρησιμοποιούν εργαλεία D&A για να αναλύουν τους υπάρχοντες πελάτες (50%), για να βρίσκουν νέους πελάτες (48%) και για να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες (47%). Ωστόσο, τα στελέχη πιστεύουν ότι δε διαχειρίζονται τις διαδικασίες D&A με τρόπο τέτοιο ώστε να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, και ότι τελικά δε διαθέτουν τα αναγκαία μέτρα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων μοντέλων.

Όπως σχολιάζει ο Christian Rast, Παγκόσμιος Επικεφαλής D&A της KPMG, «οργανισμοί που συνεχίζουν να επενδύουν στα D&Α χωρίς να προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους ίσως καταλήξουν να λαμβάνουν αποφάσεις που θα βασίζονται σε ανακριβή μοντέλα, γεγονός το οποίο θα διαιωνίζει έναν κύκλο δυσπιστίας ως προς τα ευρήματα. Η μη ορθή χρήση των analytics όχι μόνο καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τους οργανισμούς να είναι ανταγωνιστικοί, αλλά και εκθέτει τα εμπορικά τους σήματα σε νέους και διογκούμενους κινδύνους».

Λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δείχνουν να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στα ευρήματα που προκύπτουν από τα D&A και αφορούν τους τομείς κινδύνου και ασφάλειας (43%), καθώς και σ’ αυτά που σχετίζονται με τους πελάτες (38%), ενώ μόνο το ένα τρίτο των ερωτηθέντων νοιώθουν πολύ σίγουροι για τα ευρήματα που αφορούν τις εταιρικές λειτουργίες ( 34%).

Αυτά τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης μπορεί να προκύπτουν στην κορυφή της εταιρικής ιεραρχίας και να διαχέονται προς τα κάτω σε όλο τον οργανισμό, όπως επισημαίνει η έρευνα. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες αναφέρουν ότι τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους δεν υποστηρίζουν πλήρως τη στρατηγική D&A του οργανισμού τους, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην εγγενή πολυπλοκότητα των D&Α.

© 2024 Copyright owned by one or more of the KPMG International entities. KPMG International entities provide no services to clients. All rights reserved.

KPMG refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity. KPMG International Limited is a private English company limited by guarantee and does not provide services to clients. For more detail about our structure please visit https://kpmg.com/governance.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Συνδεθείτε μαζί μας