Η δύναμη της «εμπιστοσύνης» στην ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων

Η εμπιστοσύνη στην ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων

Σε αυτό, το πρώτο από μια σειρά άρθρων για τη δύναμη της «εμπιστοσύνης» στα αποτελέσματα της ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων, ερευνούμε μία σειρά από κρίσιμες ερωτήσεις και προκλήσεις που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Πρόθεση μας είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος που – πιστεύουμε – θα καθορίσει την «Ανάλυση των επιχειρηματικών δεδομένων» στις επιχειρήσεις.

1000

Επικοινωνία

Picture of Nikos Dimakos

Partner, Head of Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email
yellow chain on orange wall

Η ανάλυση των  επιχειρηματικών δεδομένων στηρίζει πολλές σημαντικές αποφάσεις που μας επηρεάζουν ως άτομα, ως επιχειρήσεις και ως κοινωνίες. Ως εκ τούτου, σημαντικές ερωτήσεις αρχίζουν να απασχολούν σχετικά με το βαθμό εμπιστοσύνης που έχουμε στα στοιχεία/δεδομένα που αναλύουμε καθώς και στις δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν για την υποστήριξη του νέου τρόπου λήψης αποφάσεων μέσω της ανάλυσης των δεδομένων.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην συζήτηση στο LinkedIn ή στο Twitter (@KPMG, #trustedanalytics) και να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της σειράς των άρθρων «Trusted Analytics» εδώ.

Εμπιστοσύνη

"Το ‘μαύρο κουτί’ είναι και γίνεται ακόμα πιο άγνωστο. Τα δεδομένα που καταλήγουν μέσα στο μαύρο κουτί είναι όλο και πιο πολύπλοκα και οι αποφάσεις που παίρνονται με βάση το μαύρο κουτί έχουν όλο και μεγαλύτερες επιπτώσεις. Τα Διοικητικά Στελέχη και οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να εμπιστεύονται αυτό το μαύρο κουτί.”

– Sander Klous, Διδάκτωρ σε Big Data Ecosystems, University of Amsterdam, και KPMG Managing Director, Big Data Analytics, KPMG Ολλανδίας.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας