Ανακαλύψτε και μετατρέψτε τα δεδομένα σε γνώση και επιχειρηματική αξία

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε γνώση & επιχειρηματική αξία

Τα δεδομένα και η ανάλυσή τους συνεχώς ωριμάζουν. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου δυσκολεύεται να εξαγάγει πραγματική αξία. Η φράση «Big Data» χρησιμοποιείται συνεχώς όταν αναφερόμαστε σε επιχειρηματικά δεδομένα και εξακολουθεί να συγχέει και να προβληματίζει τις επιχειρήσεις.

1000

Επικοινωνία

Picture of Nikos Dimakos

Partner, Head of Consulting

KPMG στην Ελλάδα

Email
High rise buildings

Go beyond the data. Practical advice to help organizations turn insights into value.

Η διαδικασία μετατροπής και ανάλυσης της πληροφορίας σε γνώση και επιχειρηματική αξία βοηθά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση ευκαιριών που αντιμετωπίζει το σύνολο των οργανισμών στη σημερινή εποχή. Σε αυτήν την συνοπτική έκθεση, διερευνάται το αποτέλεσμα της πρόσφατης διεθνούς έρευνας της KPMG με συμμετοχή από 800 και πλέον στελέχη και προσδιορίζονται τα θέματα στην αξιοποίηση της ανάλυσης των δεδομένων. 

Στην KPMG προσφέρουμε λύσεις σε οργανισμούς και εταιρείες που επιθυμούν να μετατρέψουν τα δεδομένα τους σε γνώση και είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τα στελέχη των πελατών μας στο ταξίδι της αξιοποίησης των επιχειρηματικών δεδομένων τους.  

From data to insights to value

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας