Penny Pennington-quote

Ανάπτυξη σε ανάκαμψη

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία, σύμφωνα με την έρευνα, οι απόψεις και η εμπιστοσύνη των CEOs έχουν μετατοπιστεί. Οι CEOs είναι πιο αισιόδοξοι για την ανάπτυξη: για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2020, πριν την πανδημία, περισσότεροι από τους μισούς (60%) μεταξύ των παγκόσμιων CEOs  και σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό (76%) των Ελλήνων CEOs να εκφράζουν βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα 3 χρόνια.

ceo outlook 2021 diagram

Συνολικά, τα επίπεδα εμπιστοσύνης των CEOs έχουν επιστρέψει στα επίπεδα των αρχών του 2020, παρά την μετάλλαξη Δέλτα που επιβραδύνει την επιστροφή στην κανονικότητα. Αλλά για να επιτευχθεί αυτή η ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν το κατάλληλο ταλαντούχο δυναμικό και τις σωστές δεξιότητες για να πραγματοποιήσουν τα σχέδια ανάπτυξής τους. Η έρευνα δείχνει ότι σε ποσοστό 88% οι CEOs παγκοσμίως σχεδιάζουν να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους τα επόμενα 3 χρόνια, με σχεδόν το ένα τρίτο (32%) να σχεδιάζει αύξηση περισσότερο από 6%. Στην ελληνική αγορά, το 82% των Ελλήνων CEOs σχεδιάζει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο διάστημα της επόμενης τετραετίας, με μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το παγκόσμιο επίπεδο  (16%) να σχεδιάζει αύξηση περισσότερο από 6%.

Καθώς οι CEOs προσπαθούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, έχουν επίσης το σημαντικό έργο να καθοδηγήσουν τις εταιρείες σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας, όπου οι υποθέσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Aυτό σημαίνει ότι λίγα πράγματα είναι σίγουρα και κανένας κίνδυνος δεν αναδύθηκε στην κορυφή. Υπάρχει τριπλή απειλή για την ανάπτυξη: η αλυσίδα εφοδιασμού, η κυβερνοασφάλεια και η κλιματική αλλαγή. Πολύ κοντά ακολουθούν η disruptive τεχνολογία, ο ρυθμιστικός και ο λειτουργικός κίνδυνος.

Changing threats to growth

Δύο περιοχές κινδύνων σημείωσαν σημαντική αύξηση

Κίνδυνος εφοδιαστικής αλυσίδας (αύξηση 10% από το 2020 σε παγκόσμιο επίπεδο και 12% για την Ελλάδα): Στην έρευνα, το 78% των CEOs ηγούνται επιχειρήσεων που διαθέτουν αλυσίδα εφοδιασμού, με το 56% αυτής της ομάδας να δηλώνει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τους βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση τους τελευταίους 18 μήνες. Αντίστοιχα, οι Έλληνες CEOs αναφέρονται στην αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας τους, σε ποσοστό 66%. 

Φορολογικός κίνδυνος (αύξηση 8% από το 2020 παγκοσμίως και 2% για την Ελλάδα): Οι 3 στους 4 CEOs στον κόσμο (75%) και το ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, 86% των Ελλήνων CEOs  πιστεύουν ότι η πίεση στα δημόσια οικονομικά από την ανταπόκριση στην πανδημία έχει εντείνει την ανάγκη για πολύπλευρη συνεργασία στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Ταυτόχρονα, σε ποσοστό 77% παγκοσμίως και το 80% των Ελλήνων συμφωνούν ότι το προτεινόμενο παγκόσμιο σύστημα ελάχιστης φορολόγησης αποτελεί σημαντικό προβληματισμό για τους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας τους. Εντωμεταξύ, ανησυχούν περισσότερο για τους ρυθμιστικούς και φορολογικούς κινδύνους σε σύγκριση με πριν από την πανδημία. Επίσης σύμφωνα με την έρευνα, 74% των CEOs παγκοσμίως και σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό οι Έλληνες CEOs (86%) αναγνωρίζουν την ισχυρή σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης του κοινού προς την επιχείρησή τους και το πως η φορολογική τους προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να ανακάμψουν και να επανέλθουν βελτιωμένες, η πλειοψηφία των CEOs (69% παγκοσμίως και 78% στην Ελλάδα) νιώθει αυξανόμενη πίεση για δημόσια αναφορά των φορολογικών εισφορών τους ως μέρος των ευρύτερων δεσμεύσεών τους σχετικά με τους παράγοντες ESG.

Ηγεσία με σκοπό

Η σύγκλιση σε θέματα που κυμαίνονται από την κλιματική αλλαγή έως τις κοινωνικές εντάσεις δεν έχει δημιουργήσει απλώς μια εκτεταμένη αβεβαιότητα-έχει θέσει υπό αμφισβήτηση το ρόλο που παίζουν οι θεσμοί στον κόσμο σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί και οι ενέργειες των επιχειρήσεων και των ηγετών τους βρίσκονται υπό αυξανόμενο έλεγχο. Σήμερα, οι CEOs στοχεύουν να επιτύχουν τα κέρδη για τους μετόχους που αναμένουν οι επενδυτές και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για την κοινωνία.

ceo outlook diagram 2

Ο εταιρικός σκοπός είναι βασικός για την επίτευξη αυτών των στόχων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το τι αντιπροσωπεύουν οι εταιρείες από τις οποίες αγοράζουν. Ο σκοπός συνδέεται με τον ρόλο μιας εταιρείας στην κοινωνία, τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί τη μακροπρόθεσμη αξία και λειτουργεί μέσα στην κοινότητά της. Απαντάει στο ερώτημα: «Γιατί δραστηριοποιείται η εταιρεία - και πώς θα παραμείνει σχετική;».

Οι CEOs αναγνωρίζουν τη σημασία του σκοπού. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έρευνα, 87% ανέφεραν ότι ο σκοπός είναι θεμελιώδης για την ενίσχυση της φήμης της επωνυμίας τους. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, το 80% των CEOs  συνδέει τη σημασία του σκοπού για την ενίσχυση της εταιρικής επωνυμίας. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μετάβαση των επιχειρήσεων στον καπιταλισμό των πολλαπλών συμμετοχών, με σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) παγκοσμίως και στην Ελλάδα το 56% να λένε ότι ο σκοπός είναι ο καθοριστικός στόχος της επιχείρησής τους και μόνο το 13% παγκοσμίως και το διπλάσιο ποσοστό (26%) στην Ελλάδα να επικεντρώνεται στη διαχείριση της αξίας για τους μετόχους.

Επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ψηφιακής ατζέντας

Η αισιοδοξία είναι υψηλή, με το 87% των CEOs παγκοσμίως και το 80% των Ελλήνων CEOs να εκφράζουν βεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους, ενώ οι μη οργανικές στρατηγικές θα είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας.

ceo outlook 2021 infographic

Καθώς οι CEOs θέλουν να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές των αγορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας-ιδιαίτερα οι αλλαγές σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες στις προτιμήσεις των καταναλωτών -οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις θα είναι πιθανότατα το κλειδί για την ταχεία δημιουργία νέων δυνατοτήτων και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης. Συνολικά, σε ποσοστό 87%, οι CEOs παγκοσμίως και σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (92%) οι Έλληνες CEOs αναφέρουν ότι θέλουν να κλείσουν συμφωνίες τα επόμενα 3 χρόνια. Μεταξύ αυτών, το 50 % σε παγκόσμιο επίπεδο και το 34% στην Ελλάδα χαρακτηρίζει την διάθεση για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις ως «υψηλή», με τους CEOs να πραγματοποιούν εξαγορές που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επιχείρησή τους.

Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις θα είναι πιθανώς ιδιαίτερα σημαντικές για την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και την απόκτηση τεχνολογικών δυνατοτήτων. Η επιτάχυνση των ψηφιακών τεχνολογιών που είδαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας δείχνει ότι οι αγορές λειτουργούν πλέον πιο γρήγορα. Υπήρξε μια επανεκκίνηση όσον αφορά την ταχύτητα των επιχειρήσεων, σε τομείς όπως η συμπεριφορά των πελατών, και οι CEOs πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες τους έχουν εντοπίσει αυτή τη νέα δυναμική και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οι CEOs  στρέφονται σε ένα τρόπο σκέψης που βάζει πρώτο το cloud, με τους μισούς (50%) παγκοσμίως και το 40% στην Ελλάδα να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεργαστούν με έναν τρίτο συνεργάτη τεχνολογίας cloud τα επόμενα 3 χρόνια για την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων.  

Deborah Flint-quote

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, σε αυτήν την έκθεση, "εμείς", "KPMG", και "μας" αναφέρονται στο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών μελών που λειτουργούν με το όνομα της KPMG και είναι συνδεδεμένες με την KPMG International ή σε μία ή περισσότερες από αυτές τις εταιρείες ή στην KPMG International.