Μεθοδολογία και ευχαριστίες

KPMG 2021 CEO Outlook

KPMG 2021 CEO Outlook

Η έρευνα 2021 CEO Outlook της KPMG,  παρέχει τις σε βάθος εκτιμήσεις 1 325 παγκόσμιων διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αυτή η πιο πρόσφατη έρευνα αποτελεί μέρος της σειράς “CEO Outlook” της KPMG, η οποία προσφέρει μια μοναδική οπτική για τη μετατόπιση στον τρόπο σκέψης των CEOs παγκοσμίως στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και προσβλέποντας στην ανάκαμψη μετά την πανδημία. Εκτός από αυτήν την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου, πραγματοποιήσαμε επίσης την έρευνα  “CEO Outlook Pulse” σε 500 ανώτερα διευθυντικά στελέχη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Αυτό μας επιτρέπει να εξετάσουμε πώς έχει εξελιχθεί η σκέψη των CEOs κατά τη διάρκεια του 2021. Οι CEOs προέρχονται από εταιρείες με ετήσια έσοδα πάνω από US$ 500 εκ., και το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν έχουν ετήσια έσοδα πάνω από US$ 10 δισ., χωρίς συμμετοχή από εταιρείες κάτω των 500 εκ. δολαρίων.

Η έρευνα του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 περιλαμβάνει ηγέτες από 11 βασικές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες).

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στην έρευνα (Ιούλιο – Αύγουστο) συμμετείχαν 50 Έλληνες CEOs από 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες).

Η KPMG θα ήθελε να ευχαριστήσει τους παρακάτω για τη συνεισφορά τους:

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, σε αυτήν την έκθεση, "εμείς", "KPMG", και "μας" αναφέρονται στο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών μελών που λειτουργούν με το όνομα της KPMG και είναι συνδεδεμένες με την KPMG International ή σε μία ή περισσότερες από αυτές τις εταιρείες ή στην KPMG International.