Frank slootman quote

Δημιουργώντας ένα ευέλικτο μέλλον για την εργασία

Με τους εργαζομένους να επιστρέφουν στους εργασιακούς χώρους και τις κυβερνήσεις να στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις επιχειρήσεις για να ηγηθούν της επιστροφής στην κανονικότητα, οι CEOs εστιάζουν περισσότερο στην ευελιξία παρά σε ολοκληρωτικές αλλαγές στην εργασία στο γραφείο.

  • Μόλις 21% των CEOs στο εξωτερικό σχεδιάζουν να μειώσουν (ή έχουν ήδη μειώσει) το φυσικό τους αποτύπωμα ή εργασιακό χώρο λόγω της πανδημίας και των μεταβαλλόμενων εργασιακών συνηθειών. Πρόκειται για μια απότομη μείωση από την έρευνα “2020 CEO Outlook Pulse” (Ιούλιος/Αύγουστος 2020), όπου σε ποσοστό 69% είχαν στόχο να μειώσουν το μέγεθός τους. Επιπλέον, μόλις το 37% αναφέρει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων της επιχείρησής τους θα εργάζεται εξ αποστάσεως τουλάχιστον δύο ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. Η Ελλάδα φαίνεται να ακολουθεί την παραπάνω τάση. Ειδικότερα, το 16% των CEOs υποστηρίζει την ανάγκη για τη μείωση του εργασιακού χώρου λόγω της αλλαγής των εργασιακών συνηθειών μετά την πανδημία. Την ίδια στιγμή το 46% είναι υπέρ της
    εξ αποστάσεως εργασίας τουλάχιστον δύο ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα.
  • Ωστόσο, ως προτεραιότητα θέτουν την ευελιξία. Πάνω από τους μισούς (51%) CEOs σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα (56%) αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν από το ταχέως εξελισσόμενο μέλλον της εργασίας, και θα επιδιώξουν να επενδύσουν σε κοινούς χώρους γραφείων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας. Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση από το 14% που καταγράψαμε στην έρευνα 2021 CEO pulse (Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2021). Επίσης, σε ποσοστό 42% οι CEOs στο εξωτερικό δηλώνουν ότι θα προσπαθήσουν να προσλάβουν ταλαντούχο δυναμικό που εργάζεται κυρίως εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη δεξαμενή ταλαντούχου δυναμικού.
    Την παραπάνω τακτική επιθυμεί να ακολουθήσει και το 56% των CEOs στην ελληνική αγορά.

Διαταράσσοντας όσους διαταράσσουν

Οι CEOs αναγνωρίζουν ότι ο ψηφιακός τομέας βρίσκεται στον πυρήνα των τρόπων με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν νέες πηγές αξίας. Ενώ πρόκειται για ευκαιρία, αποτελεί επίσης και κίνδυνο: η επιτάχυνση των ψηφιακών τεχνολογιών σημαίνει ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα που υπήρχαν εδώ και καιρό μπορεί να καταστούν παρωχημένα και μη σχετικά. Η έρευνα δείχνει ότι οι CEOs αναγνωρίζουν την ανάγκη να διευρύνουν τα όρια της επιχείρησής τους και να αμφισβητήσουν μακροχρόνιες παραδοχές ως προς το τι θα χρειαστεί για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Όταν τους ρωτήσαμε ποια ενέργεια σχεδιάζουν να κάνουν για να πετύχουν τους στόχους ανάπτυξής τους, σχεδόν τα δύο τρίτα ανέφεραν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στον εντοπισμό του disruption και των διαδικασιών καινοτομίας.

kpmg ceo outlook 2021

Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που θα δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες να σκεφτούν ανατρεπτικά: αμφισβητώντας ιστορικές παραδοχές και παραδοσιακές νοοτροπίες και εκφράζοντας νέες ιδέες για ένα άκρως διαφορετικό περιβάλλον αγοράς. Επίσης, αντί να περιμένουν το disruption από τους ανταγωνιστές τους, οι CEOs παγκοσμίως αναφέρουν επίσης ότι λειτουργούν οι ίδιοι ανατρεπτικά στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Το ποσοστό τους ανέβηκε από το 61% στο 72% τους τελευταίους 18 μήνες. Όσον αφορά στο κομμάτι του disruption, οι Έλληνες CEOs παρουσιάζουν αντίστοιχη στάση με μεγαλύτερο μάλιστα ποσοστό 82%, αυξημένο κατά 16% σε σχέση με το 2019.

Συνεργασία για μετασχηματισμό και ανθεκτικότητα

Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο λειτουργούν ως μέρος των ψηφιακών οικοσυστημάτων - συνεργάζονται με συνεργάτες, προμηθευτές, ακόμη και ανταγωνιστές για να αυξήσουν τις λειτουργικές επιδόσεις, να εντοπίσουν νέες ροές ψηφιακών εσόδων και να δημιουργήσουν συναρπαστικές ψηφιακές εμπειρίες για τους πελάτες που επιτυγχάνουν τον σκοπό της επιχείρησης. Οι CEOs στο εξωτερικό αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας και μιας ευέλικτης προσέγγισης, με το 70% να δηλώνει ότι «οι νέες συνεργασίες θα είναι κρίσιμες ώστε να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού». Αντίστοιχα όμως και οι CEOs στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παρόμοιο ποσοστό (74%) ενστερνίζονται την παραπάνω άποψη.

Αλλά καθώς συνδέουν ψηφιακά τα συστήματά τους και μοιράζονται δεδομένα με συνεργάτες, πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα και τα δεδομένα - ειδικά τα δεδομένα των πελατών - είναι ασφαλή. Οι απειλές για την κυβερνοασφάλεια περιορίζουν την ανάπτυξη και δημιουργούν όρια στην ψηφιακή ανάπτυξη και ένταξη. Οι βιώσιμες πρακτικές κυβερνοασφάλειας με βάση τον σκοπό βοηθούν τα ψηφιακά οικοσυστήματα να ευδοκιμήσουν, να ανακάμψουν από επιθέσεις και να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη ότι μια επιχείρηση διοικείται καλά. Η έρευνα δείχνει ότι οι CEOs αναγνωρίζουν τη σημασία της διασφάλισης της ενίσχυσης κυβερνοασφάλειας σε συνεργασίες και οικοσυστήματα.

Digital agility ecosystem percentage chart

Με μόνο το 58% των επιχειρήσεων να δηλώνουν καλά προετοιμασμένες έναντι μιας κυβερνοεπίθεσης, οι CEOs στο εξωτερικό επικεντρώνονται στην εξασφάλιση ότι η κυβερνοασφάλεια εκτείνεται και πέρα από τους τέσσερις τοίχους της επιχείρησης. Όταν τους ρωτήσαμε τι βήματα ακολουθούν για να χτίσουν την ψηφιακή ανθεκτικότητα και να διαχειριστούν τις απειλές στον κυβερνοχώρο, η βασική προτεραιότητα ήταν «η εστίαση στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού τους και του οικοσυστήματος των προμηθευτών.»

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, σε αυτήν την έκθεση, "εμείς", "KPMG", και "μας" αναφέρονται στο δίκτυο ανεξάρτητων εταιρειών μελών που λειτουργούν με το όνομα της KPMG και είναι συνδεδεμένες με την KPMG International ή σε μία ή περισσότερες από αυτές τις εταιρείες ή στην KPMG International.