Έφη Κατσούλη

Γενική Διευθύντρια

KPMG στην Ελλάδα

Η Έφη είναι Γενική Διευθύντρια της KPMG, επικεφαλής των υπηρεσιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και βιωσιμότητας. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, βοηθώντας τους πελάτες να κατανοήσουν, αξιολογήσουν και διαχειριστούν τους κινδύνους και να βελτιώσουν την οργάνωση και λειτουργία τους. Επίσης, ειδικεύεται στην διαχείριση μεγάλων έργων, στην διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με θεσμικές, εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις.