Η KPMG υποστήριξε τον ΣΕΒ να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την ΕΝΕΙΣΕΤ, τον ΕΣΕΔ, και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών την έρευνα για την πρώτη αξιολόγηση του Ν.4706/2020 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ στις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία του ΣΕΒ την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023. Ο Αντώνης Δραμυτινός, Manager, Consulting, KPMG in Greece, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας και η Έφη Κατσούλη, Partner, Consulting, KPMG in Greece συντόνισε το «Πάνελ Β’ Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της έρευνας: Στοχευμένες προτάσεις».

Η έρευνα, η οποία είχε ως αποδέκτες τις εισηγμένες εταιρείες, κατέγραψε τις απόψεις τους ως προς το σύνολο των διατάξεων του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και τις επιλογές τους στο πλαίσιο της συμμόρφωσης τους με το νόμο. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, πέρα από την αξιολόγηση του γράμματος του νόμου, η έρευνα προχώρησε και στην καταγραφή των απόψεων των μελών Διοικητικών Συμβουλίων ως προς την αξία της ίδιας της εταιρικής διακυβέρνησης και την συνεισφορά του νόμου στην ανάδειξη της αξίας αυτής.

Παρακάτω κάποια κύρια αποτελέσματα της έρευνας:

  • Σχεδόν για το σύνολο των συμμετεχόντων, η καλή εταιρική διακυβέρνηση θεωρείται σημαντική για την επιχείρηση την οποία εκπροσωπούν.
  • Η ίδια η νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει το όχημα για την πορεία προς την ουσιαστική συμμόρφωση διασφαλίζοντας την αποφυγή πολυπλοκότητας ή επιβαρύνσεων, με:
    • Απλοποίηση περιττής γραφειοκρατίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
    • Μέριμνα για τις ανάγκες των μικρότερων επιχειρήσεων.
    • Καλύτερη επικοινωνία με τον Επόπτη.
    • Αναλογικές και δίκαιες ευθύνες και κυρώσεις.

Στη βάση των συμπερασμάτων της έρευνας και των προτάσεων των εισηγμένων εταιρειών ακολούθησε ένας παραγωγικός διάλογος ανάμεσα στον επόπτη και τους εκπροσώπους της αγοράς, που κατέληξε σε στοχευμένες προτάσεις βελτίωσης του νόμου και του Κώδικα, με σκοπό να οδηγήσουν τις εξελίξεις στο υπό διαμόρφωση τοπίο της επόμενης μέρας για την εταιρική διακυβέρνηση με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

antonis dramytinos

Αντώνης Δραμυτινός


Manager, Consulting,
KPMG στην Ελλάδα