Η έρευνα 2019 Global CEO Outlook αποκαλύπτει πώς οι ηγέτες χτίζουν ανθεκτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτύσσονται και να επιβιώνουν σε συνθήκες ανατροπής (disruption) και αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι CEO από όλον τον κόσμο –την αμερικανική ήπειρο, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή– προσαρμόζουν τις επιχειρήσεις τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στρέφονται στην κουλτούρα της καινοτομίας, εμφυσούν στους εργαζόμενους την ευελιξία (agility), κάνουν επανεκκίνηση των ηγετικών ομάδων, ενδυναμώνουν την κυβερνοασφάλεια, μετασχηματίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και επιταχύνουν την υιοθέτηση προηγούμενων τεχνολογιών. Για μια ολοκληρωμένη εικόνα των κρατών ανά τον κόσμο, ανατρέξτε στις εκθέσεις μας για κάθε χώρα.

Για την πλήρη ανάλυση, κάντε download την έρευνα 2019 Global CEO Outlook ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Καθ’ όλο το παρόν έγγραφο, οι λέξεις «εμείς», «KPMG» και «μας» αναφέρονται στο δίκτυο των ανεξάρτητων εταιρειών μελών που φέρουν την επωνυμία της KPMG και αποτελούν συνδεδεμένες εταιρείες της KPMG International ή μίας ή περισσοτέρων εταιρειών της KPMG International.