Εν μέσω των δυναμικών συνθηκών κινδύνου που διαμορφώνονται σήμερα, των ανησυχιών σχετικά με τους δείκτες παγκόσμιας ανάπτυξης και τη συνεχή πίεση για αλλαγή (disruption), οι CEOs εστιάζουν στην οικοδόμηση μιας νέας «εταιρικής ανθεκτικότητας». 

Τοπίο γεμάτο δυναμικούς κινδύνους

Το 2019, η περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή έχει αναρριχηθεί στην πρώτη θέση των κινδύνων που απειλούν την ανάπτυξη για την επόμενη τριετία, από την τέταρτη θέση όπου βρισκόταν το 2018. Η τάση αυτή συνοδεύεται από τον κίνδυνο των τεχνολογικών αλλαγών και τους κινδύνους που εμπεριέχει η επιστροφή στην εδαφικότητα.

Οι κοινωνικές ανησυχίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή έχουν ως αποτέλεσμα τα εμπλεκόμενα μέρη –από τους πελάτες έως τους επόπτες– να ασκούν εντεινόμενες πιέσεις στις επιχειρήσεις και τους ηγέτες τους να ανταποκριθούν.

Πάνω από τα 3/4 των CEOs (76%) θεωρούν ότι η ανάπτυξη της εταιρείας τους θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να στραφούν προς μια οικονομία «καθαρών τεχνολογιών» με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αντιφατικές παγκόσμιες προοπτικές

Η έρευνα CEO Outlook για το 2019 αποκαλύπτει τις εντεινόμενες ανησυχίες που επικρατούν σχετικά με την ευρωστία της παγκόσμιας οικονομίας. Μολονότι οι CEOs φαίνεται πως εμπιστεύονται τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη και τις αναπτυξιακές προοπτικές της επιχείρησής τους την επόμενη τριετία, η εμπιστοσύνη αυτή δεν συνάδει με τις απόψεις τους για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι CEOs δήλωσαν σχεδόν στο σύνολό τους (94%) ότι εμπιστεύονται τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους την επόμενη τριετία. Το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 62% όταν πρόκειται για την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια οικονομία. Σε σύγκριση με το 2018, καταγράφεται μια πτώση πέντε ποσοστιαίων μονάδων όσον αφορά στην εμπιστοσύνη στην παγκόσμια οικονομία. 

Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας σε βάθος τριετίας, ανά χώρα

Πηγή: 2019 Global CEO Outlook, KPMG International.

Kathy Warden

Νέα εποχή ανταγωνισμού

Ο εφησυχασμός μπορεί να αποβεί μοιραίος υπό τις σημερινές δυναμικές συνθήκες των αγορών. Επιχειρησιακά μοντέλα που έχουν επιβιώσει πολλές δεκαετίες, μπορούν σήμερα να δεχθούν αυξανόμενη απειλή εξαιτίας της ψηφιακής ανατροπής. 

Σύμφωνα με τη μελέτη CEO Outlook του 2019, οι διευθύνοντες σύμβουλοι αναγνωρίζουν ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και πρέπει να αναπτυχθεί μια νέου είδους ανθεκτικότητα. Στη συντριπτική τους πλειονότητα (71%), δήλωσαν ότι η ανάπτυξη της επιχείρησής τους στηρίζεται στην ικανότητά τους να αμφισβητούν και να ανατρέπουν κάθε επιχειρησιακό κανόνα. 

Διαπιστώνουμε, επίσης, σημαντική αύξηση στο ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η εταιρεία τους είναι αυτή που επιφέρει το disruption στον κλάδο, αντί να αναμένει τις αλλαγές από άλλες εταιρείες. Το 2018, το 54% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αλλαγών, ενώ το 2019 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 63%.

Jonas Prising

Καθ’ όλο το παρόν έγγραφο, οι λέξεις «εμείς», «KPMG» και «μας» αναφέρονται στο δίκτυο των ανεξάρτητων εταιρειών μελών που φέρουν την επωνυμία της KPMG και αποτελούν συνδεδεμένες εταιρείες της KPMG International ή μίας ή περισσοτέρων εταιρειών της KPMG International. 

Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στο παρόν ανήκουν στους ερωτηθέντες και τους συμμετέχοντες στη μελέτη και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις και τις γνώμες της KPMG International ή των εταιρειών μελών της. Η εμπλοκή της KPMG δεν συνίσταται σε προώθηση, χρηματοδότηση ή έμμεση υποστήριξη των εταιρειών ή των υπηρεσιών οποιασδήποτε εταιρείας.