Για να κατακτήσουν την επιθυμητή ανθεκτικότητα, οι CEOs διασφαλίζουν ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο προχωρώντας σε καθολική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και σε ταχύτερη υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών.

Έμφαση στην κυβερνοασφάλεια

Η ικανότητα μιας επιχείρησης να προωθεί την ψηφιακή καινοτομία είναι το κλειδί για την εξασφάλιση μακροχρόνιας ανάπτυξης. Ωστόσο, οι ανησυχίες που εμπνέει η κυβερνοασφάλεια μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη στις φιλοδοξίες τους.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ψηφιακή καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας για την ανθεκτικότητα και την μακροχρόνια επιτυχία, οι CEOs είναι ξεκάθαροι στο ότι η κυβερνοασφάλεια κορυφαίου επιπέδου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αμυντική ή αντισταθμιστική δυνατότητα. Πράγματι, το 71% των CEOs δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους βλέπει την ασφάλεια των πληροφοριών ως στρατηγική λειτουργία και πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Οι CEOs που έχουν κάνει τις επιχειρήσεις τους πιο ανθεκτικές στον κυβερνοχώρο είναι και πιο επικεντρωμένοι στο πώς θα φέρουν την ανατροπή στον κλάδο τους1. Οι CEOs που επικεντρώνονται στην ανθεκτική κυβερνοασφάλεια εμφανίζουν αύξηση των εσόδων κατά 2% ή υψηλότερα κατά τα επόμενα 3 χρόνια (52% έναντι 45% όλων των CEOs).

 1. Οι CEOs που επικεντρώνονται στην «ανθεκτική κυβερνοασφάλεια» αισθάνονται ότι ο οργανισμός τους θεωρεί την ασφάλεια των πληροφοριών ως στρατηγική λειτουργία και ως πιθανή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι επίσης καλά προετοιμασμένοι για μια μελλοντική επίθεση στον κυβερνοχώρο και έχουν στο ανθρώπινο τους δυναμικό άτομα ειδικευμένα σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Doug McMillon

Ανθρώπινο δυναμικό 4.0

Οι νέες τεχνολογίες –από την τεχνητή νοημοσύνη έως την εικονική πραγματικότητα– έχουν τη δυνατότητα μετασχηματισμού του ανθρώπινου δυναμικού. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού για την ψηφιακή εποχή είναι αναγκαία πλέον για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας.

Οι CEOs αναγνωρίζουν ότι η τάση αυτή επιτυγχάνεται και απαιτεί την προσοχή τους. Από το σύνολο των CEOs που συμμετείχαν, το 44% απάντησε ότι σκοπεύει να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των μισών τουλάχιστον εργαζομένων που απασχολεί σήμερα η εταιρεία τους–ένα τεράστιο εγχείρημα εάν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό το δηλώνουν επικεφαλής μεγάλων εταιρειών.

Ρωτήσαμε, ωστόσο, τους CEOs εάν θέτουν σε προτεραιότητα τις κεφαλαιουχικές τους επενδύσεις και διαπιστώσαμε μια «πάλη» ανάμεσα στις αλλαγές που γνωρίζουν ότι πρέπει να γίνουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους και τις επενδύσεις που απαιτούνται σε επίπεδο τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, τους ρωτήσαμε εάν επενδύουν περισσότερα κεφάλαια στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού ή στην απόκτηση νέων τεχνολογιών. Στην πλειονότητά τους (68%), απάντησαν ότι κάνουν περισσότερες κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην απόκτηση νέων τεχνολογιών.

Ο τομέας με τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές επενδύσεις

Πηγή: 2019 Global CEO Outlook, KPMG International.

Τεχνολογία 4.0

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και οι εφαρμογές τους προσφέρουν τη δυνατότητα μετασχηματισμού των επιδόσεων μιας επιχείρησης. Οι εν λόγω τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαδικασιών και καθηκόντων που μέχρι πρότινος εκτελούσαν οι εργαζόμενοι, αφήνοντας τους ελεύθερους να αντιμετωπίσουν σημαντικότερα ζητήματα.

Οι εταιρείες, ωστόσο, δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη την τεχνητή νοημοσύνη για αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους. Μόνο το 16% των CEOs δηλώνουν ότι έχουν εφαρμόσει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους, ενώ 31% δηλώνουν ότι εφαρμόζουν πιλοτικά μόνο τη σχετική τεχνολογία και 53% παραδέχονται ότι έχουν ξεκινήσει περιορισμένη εφαρμογή.

Jonas Prising

Καθ’ όλο το παρόν έγγραφο, οι λέξεις «εμείς», «KPMG» και «μας» αναφέρονται στο δίκτυο των ανεξάρτητων εταιρειών μελών που φέρουν την επωνυμία της KPMG και αποτελούν συνδεδεμένες εταιρείες της KPMG International ή μίας ή περισσοτέρων εταιρειών της KPMG International.

Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στο παρόν ανήκουν στους ερωτηθέντες και τους συμμετέχοντες στη μελέτη και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις και τις γνώμες της KPMG International ή των εταιρειών μελών της. Η εμπλοκή της KPMG δεν συνίσταται σε προώθηση, χρηματοδότηση ή έμμεση υποστήριξη των εταιρειών ή των υπηρεσιών οποιασδήποτε εταιρείας.