Συνεργασίες

Συνεργασίες

Είμαστε ενεργά μέλη σε επιτροπές και συμβούλια, τα οποία διαμορφώνουν πολιτικές γύρω από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Είμαστε ενεργά μέλη σε επιτροπές και συμβούλια, τα οποία διαμορφώνουν πολιτικές...

Η ανταλλαγή απόψεων αποτελεί προϋπόθεση για γόνιμο διάλογο στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Είμαστε ενεργά μέλη σε επιτροπές και ομάδες, οι οποίες διαμορφώνουν πολιτικές στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα Bιώσιμης Aνάπτυξης.

Synergies