Ομιλίες

Ομιλίες

Λαμβάνουμε μέρος στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρουσιάζοντας διεθνής μελέτες και τάσεις.

Λαμβάνουμε μέρος στον δημόσιο διάλογο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη...

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της KPMG σε συνδυασμό με τη διεξαγωγή ερευνών γύρω από θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης παγκοσμίως, προσφέρουν έναν πλούτο γνώσης, τον οποίο τον μοιραζόμαστε λαμβάνοντας μέρος στον δημόσιο διάλογο και ενημερώνοντας ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς σχετικά με τάσεις και τελευταίες εξελίξεις.

2ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Ναυτεμπορικής

Η Σκυτάλη στις πόλεις

Στις 29 Μαρτίου 2019, ο Δημήτρης Αποστολίδης, Senior Manager, KPMG έλαβε μέρος σε συζήτηση πάνελ με θέμα «Πόσο "αποκεντρωμένη" είναι η Εθνική Ατζέντα;»

6ο Συνέδριο "Smart Cities"

Στις 9 Μαρτίου 2018 η Σιάνα Κυριάκου, Γενική Διευθύντρια και COO, έδωσε ομιλία στο συνέδριο ‘’Smart Cities Conference’’ σχετικά με την παγκόσμια μελέτη με τίτλο ‘’Benchmarking city services: Finding the courage to improve’’και ανάλυσε τα οφέλη, τα οποία αποκομίζουν οι δήμοι παγκοσμίως από τη μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

6ο Συνέδριο ‘’Smart Cities’’

1ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας της «Ν»

Παρουσίαση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η σύνδεση απολογισμών με τους ΣΒΑ

Στις 28 Μαρτίου 2018 ο Δημήτρης Αποστολίδης, Διευθυντής, Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διαχείρισης Κινδύνων, έλαβε μέρος στο 1ο Συνέδριο Εταιρικής Υπευθυνότητας της Ναυτεμπορικής και επικαλέστηκε στοιχεία μελετών της KPMG για να παρουσιάσει τις διεθνείς τάσεις, ενώ εξήγησε πώς γίνεται η σύνδεση των Απολογισμών ΕΚΕ με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μίλησε επίσης για τα νέα πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης απαντώντας στους προβληματισμούς των επιχειρήσεων.

Εκδήλωση για τη Λογοδοσία ΕΚΕ από CSR Hellas και ΕΣΕΔ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2016 ο Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής, KPMG, έλαβε μέρος στο πρώτο workshop για τον νέο Νόμο 4403/2016 περί δημοσιοποίησης μη χρηματο-οικονομικών πληροφοριών με θέμα «Λογοδοσία ΕΚΕ & Χρηματο-Οικονομική Αποτύπωση», το οποίο διοργανώθηκε από το CSR Hellas και το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.