Vi bruger vores ekstraordinære indsigter til at styrke og støtte virksomheder i at levere reelle transformationer, der kan lede os på vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Vi har her samlet en række af indsigter, som alle relaterer sig til ESG og det hurtigt udviklende område for bæredygtighedsrapportering. Du kan både få en status på modenheden af det globale rapporteringslandskab, og læse nærmere om specifikke lovgivninger, herunder blandt andet EU-taksonomien og CSRD.

Derudover kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, som holder dig opdateret på udviklingen inden for ESG og de seneste lovkrav. 

Men hvad er ESG overhovedet - og hvorfor er det så vigtigt for din virksomhed at tage stilling til? 

Hvad er ESG – og hvorfor er det relevant for din virksomhed?

ESG omfatter en bred vifte af ikke-finansielle scoringskategorier inden for Environment, Social og Governance, som bruges af investorer og andre interessenter til at vurdere virksomheders præsentationer – og derfor er det væsentligt, at din virksomhed tager stilling til disse faktorer.

Udover dette ser vi øget regulering inden for ESG, hvilket stiller højere krav til din virksomheds rapportering på området. Et eksempel er det kommende Corporate Sustainability Reporting direktiv (CSRD), som vil gælde for store virksomheder i regnskabsklasse C. 

EU-taksonomien har ligeledes været med til at stille nye krav til virksomheders bæredygtige aktiviter. Med den har vi nemlig fået et fælles og ensartet klassifikationssystem over, hvornår en økonomisk aktivitet kan betegnes som bæredygtig. 

Hos KPMG kan vi hjælpe din virksomhed med at navigere i det komplekse og skiftende rapporteringslandskab - uanset om I har brug for rådgivning eller støtte om et strategisk perspektiv eller en specifik lovgivning.

Investering i ESG er en investering i din virksomheds fremtid

Den stigende regulering inden for ESG har allerede betydet, at flere og flere virksomheder rapporterer om bæredygtighed, fordi det er en nødvendig investering mod en mere bæredygtig fremtid. De tendenser har vi undersøgt i vores nye Survey of Sustainability Reporting, som du kan downloade nedenfor.

Undersøgelsen viser bl.a. at:

  • 96% af virksomhederne rapporterer om bæredygtighed og ESG. 
  • Mindre end halvdelen af virksomhederne rapporterer om tab af biodiversitet. 
  • To ud af fem virksomheder ser ikke klimaforandringerne som en forretningsrisiko.

Rapporten er et af de mest omfattende stykker af global forskning om bæredygtighedsrapportering, da den er baseret på en analyse af finansielle rapporter, bæredygtigheds- og ESG-rapporter tilhørende 5.800 virksomheder i 58 lande.

Som en del af din virksomheds ESG-rapportering, er det ligeledes essentielt at tage et kig på jeres værdikæde - og her er det vigtigt at stille spørgsmålet, om du ved, hvad der gemmer sig i din virksomheds værdikæde? Det førnævnte Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) introducerer nemlig et behov for dybere indsigt i virksomhedernes værdikæder, hvilket stiller større krav til din virksomhed. 

I artiklen her giver vi dig indsigt i det øgede fokus på de oplysninger om værdikæden, der skal indgå i bæredygtighedsrapporteringen fremadrettet.

 Ofte stillede spørgsmål

ESG er et framework for bæredygtighed som integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder i en organisations strategi for at opbygge langsigtet økonomisk bæredygtighed og værdiskabelse. ESG-strategier kan hjælpe virksomheder med at sikre en bæredygtig drift, drive økonomisk vitalitet og levere langsigtet værdi gennem effektivt engagement med interessenter.

Environment

Fokuserer på, hvordan en virksomhed tager ansvar for miljøet. Det er ofte faktorer som; energiforbrug, drivhusgasemissioner, forurening, affaldsgenerering, indvirkning på biodiversiteten og brug af naturressourcer, som tages i betragtning.

Social

Den sociale faktor i ESG undersøger, hvor godt en virksomhed styrer relationer til medarbejdere, leverandører, kunder og samfundet. Heri er områder, der ofte overvejes; Diversitet, ligestilling og inklusion, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt kundedata og privatliv.

Governance

Governance-faktoren i ESG handler om, hvordan en virksomhed styrer sig selv. Der tages ofte hensyn til ledelse, interne kontroller, ledelsesløn, revisioner og aktionærrettigheder og fokuserer på risici inden for områder af; overholdelse af regnskabsstandarder, skat, whistleblower-ordning, samt bestikkelse og korruption.

Investorer forventer i stigende grad transparent rapportering tilpasset ESG-standarder for at hjælpe virksomheder med at engagere sig med deres interessenter og kommunikere ESG-præstationer på en konsekvent og transparent måde.

ESG-kriterier omfatter en bred vifte af ikke-finansielle scoringskategorier, der bruges af investorer og andre interessenter til at vurdere virkningen af ​​en virksomheds produkter og forretningspraksis på bæredygtighed og sociale områder. Det er derfor vigtigt for organisationer at overveje, hvordan de bedst klarer sig på disse parametre.

På samme måde er der en øget samfundsbevidsthed om organisationers ESG-ansvar, når det kommer til at overvåge deres egen påvirkning af miljøet, sociale og ledelsesmæssige faktorer. At møde denne samfundsbevidsthed med en stærk ESG-strategi kan øge organisationens brandbevidsthed, brandvurdering, forbrugerloyalitet og medarbejderfastholdelse.

Vi kan hjælpe jer med at skræddersy jeres ESG-strategi til din virksomheds risici, realiteter og ambitioner og levere et ESG-framework, -løsninger og -tjenester, som hjælper jer på rejsen med ESG. 

ESG dækker over Environmental, Social and Governance og fokuserer derved på de handlinger, som en virksomhed foretager sig inden for disse områder.

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility og kan beskrives som en forretningsmodel, hvor virksomheder sætter fokus på den indflydelse, de har på samfundet. Dette omfatter ligeledes miljøet.

ESG og CSR er altså begge optaget af den påvirkning en virksomhed har på miljøet og samfundet. Forskellen er dog, at CSR er en forretningsmodel, der bruges af virksomheder, hvorimod ESG består af kriterier, som investorer bruger til at vurdere en virksomhed, og hvorvidt de skal investere i den eller ej. CSR kan opfattes som mere kvalitativt og kan indarbejdes ved at kommunikere internt og eksternt, at en virksomhed er forpligtet til at være mere bæredygtig og ansvarlig.

ESG er på den anden side mere kvantitativt, da det bygger på målbare mål, såsom en forpligtelse til net zero før 2030.


Kontakt vores eksperter


Læs mere om, hvordan vi kan støtte din virksomhed i jeres ESG-transformation