I maj 2022 offentliggjorde EU 13 forslag til nye European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som skal udfylde rammerne i Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) og gælde for større danske virksomheder i fremtiden.

Nu har EFRAG, der laver de underliggende ESR-standarder for den kommende CSRD-rapportering, netop færdiggjort en cost-benefit analyse relateret til de standarder, der var sendt i udkast tidligere på året – og det betyder, at vi nu kender de forventede fremtidige rapporteringskrav, der kommer til at gælde for bl.a. danske virksomheder i regnskabsklasse C (stor).

Den omfattende analyse af EFRAG har medført visse lempelser, men arbejdet mod at blive klar til at rapportere efter CSRD bliver stadig ekstremt omfattende for virksomhederne. 

Blandt ændringerne, som vi ser i forhold til tidligere udkast, kan nævnes:

  • Antallet af oplysningskrav er reduceret fra 136 til 85.
  • Antallet af nødvendige datapunkter er reduceret fra 2.161 til 1.144 (men noget af det flyttes blot til senere standarder).
  • Antallet af standarder er reduceret fra 13 til 12, da ED ESRS G1 er fjernet.
  • Der indsættes visse overgangsbestemmelser således indfasning øges fra 1 til 3 år.
  • Generelt større fokus på væsentlighedsvurderinger.

Med kravene på plads er det et godt tidspunkt at starte arbejdet hvis I er omfattet af regnskabsklasse C (stor).

I KPMG, kan vi hjælpe jer med at lave de indledende analyser der viser, hvor I er, og hvor I skal hen. Med vores værktøjer, som er udviklet fra international side, kan vi sikre en effektiv og hurtig proces med at skabe overblikket og fastlægge en videre plan.

Ræk endelig ud, hvis I ønsker at høre mere. 


Læs mere om bæredygtighedsrapportering her