I januar 2022 trådte EU-taksonomien i kraft med det formål om at have et fælles system for, hvad der kan klassificeres som bæredygtig økonomisk aktivitet. Med taksonomien blev der stillet krav til europæiske virksomheder om allerede at rapportere for 2021 – men hvordan har de taget taksonomien til sig, og hvordan forbinder virksomhederne taksonomien med deres overordnede ESG-strategi? Og hvad kan vi så lære af det første år med taksonomi-rapportering i forhold til at forberede næste skridt i årsrapporten for 2022?

Det har KPMG undersøgt i denne rapport, hvor der er taget et kig på 275 ikke-finansielle virksomheder med hovedsæde i EU, og som er en del af STOXX1 Europe Index. Undersøgelsen inkluderer store, mellemstore og små virksomheder på tværs af 14 lande i 17 sektorer i EU, og omfatter også store danske virksomheder som Mærsk, Vestas, Novo Nordisk, Rockwool og Pandora.

Undersøgelsen viser bl.a. at størstedelen af virksomhederne endnu ikke har et direkte link mellem deres ESG-strategi og EU-taksonomien. Derfor er der et godt grundlag for, at virksomhederne i højere grad kan udnytte taksonomien til at styrke arbejdet med ESG. Læs flere spændende indsigter, og få indblik i de specifikke brancher i rapporten nedenfor. 

Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her

Ønsker i hjælp til jeres taksonomi-rejse, hvad enten det er til at forstå de komplekse regler eller ift. strategiske overvejelser, så kan vores eksperter nedenfor hjælpe jer.