EU har netop offentliggjort 13 forslag til nye European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som skal udfylde rammerne i Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) og gælde for større danske virksomheder i fremtiden. Der er tale om en markant udvidelse af de krav om rapportering på samfundsansvar, der gælder i dag i årsregnskabslovens §99a.

De nye ESRS’ere skal ikke forveksles med de sustainability standards, der udstedes af ISSB/IFRS Foundation. Parterne snakker dog sammen om mulighederne for ensretning på området. 

Vores team i Reporting & Accounting Advisory Services kan hjælpe din virksomhed med at bygge en ESG-motor til fremtiden, der lever op til alle reglerne. Vi kan også hjælpe med at udvikle en rapporteringsstrategi, der giver mening i forhold til jeres specifikke stakeholders og ønsker. Børsnoterede virksomheder bør særligt overveje investorernes behov i denne sammenhæng og deres specifikke behov for viden om risici.

Hvad er European Sustainability Reporting Standards?

I april 2021 vedtog Europa-Kommissionen forslaget til et direktiv om Corporate Sustainability Reporting (CSRD). Et af forslagene i CSRD er at indføre krav om, at virksomheder skal rapportere bæredygtighedsinformation baseret på European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

ESRS'er skal udvikles af European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) og vedtages af Europa-Kommissionen. CSRD, hvis det vedtages, kræver, at EFRAG udarbejder, og Europa-Kommissionen færdiggør, et første sæt ESRS'er senest den 31. oktober 2022. Yderligere sektorspecifikke standarder skal færdiggøres senest den 31. oktober 2023.

Som reaktion på dette nedsatte EFRAG arbejdsgrupper til at udføre det grundlæggende arbejde med udkast til standarderne. Disse er nu formelt udstedt af det nyoprettede EFRAG Sustainability Reporting Board og skal i offentlig høring. 

 

Hvilke virksomheder gælder det for?

I henhold til det seneste CSRD-forslag vil virksomheder, der i øjeblikket er forpligtet til at indberette i henhold til direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD), være forpligtet til at rapportere i overensstemmelse med ESRS'er i rapporter offentliggjort på eller efter 1. januar 2025.  Dette er altså store virksomheder af offentlig interesse med mere end 500 ansatte.

Herefter skal det udvides til i sidste ende at dække over alle store og de fleste børsnoterede virksomheder (i rapporter offentliggjort den 1. januar 2027 eller senere). Store virksomheder er defineret som dem, der opfylder to af følgende kriterier:

  • over 250 ansatte
  • over 40 millioner euro i nettoomsætning
  • over 20 millioner euro i totale aktiver.

Hvad er blevet foreslået?

De 13 foreslåede ESRS'er dækker over: 

  • en standard om generelle principper for bæredygtighedsrapportering
  • en standard om overordnede oplysningskrav, og
  • specifikke oplysningskrav med fokus på 11 ESG-emner.

I henhold til forslagene skal virksomheder offentliggøre separate bæredygtighedserklæringer som en del af deres ledelsesrapporter, der indeholder sektorspecifikke og virksomhedsspecifikke oplysninger.

Hvad betyder det for dig?

Virksomheder bør begynde at overveje, hvilken betydning standarderne vil have på processer og systemer for interne kontroller for at sikre, at bæredygtighedsinformationen er af samme kvalitet som den finansielle information.