Det nyetablerede Sustainability Standard Board (ISSB) har netop offentliggjort udkast til de første IFRS Sustainability Disclosure Standards omhandlende henholdsvis generelle krav og klimarelaterede oplysningskrav.

Konsolidering af klimarelaterede oplysningskrav

Med offentliggørelsen ser vi en fortsat modning af området inden for ESG-rapportering og en fortsat bevægelse mod at integrere den finansielle og ikke-finansielle rapportering.

Krav eller ej, så er bevægelsen drevet af en øget efterspørgsel fra investorerne og kapitalmarkederne, da finansiel information i sig selv ikke længere er tilstrækkeligt, når de skal tage beslutninger om investering og ressourceallokering.


Martin Yde Schmidt - Partner med ansvar for ESG-rapportering

Med de nye krav fra ISSB vil vi se en større konsolidering af regeluniverset med sammenhængen til blandt andet TCFD (Taskforce for Climate Related Financial Disclosures) og SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Dette er et vigtigt step mod at sikre en nødvendig sammenlignelighed på tværs af virksomheder og lande for at imødekomme et globalt kapitalmarked.

Den rette sparing

I vores arbejde og dialog med virksomheder på rapporteringsområdet er der ofte to hovedudfordringer i fokus:

  • Hvordan sikre virksomhederne rettidig og valid data på ESG-området til brug for både intern og ekstern rapportering?
  • Hvordan navigerer virksomheder i et regelunivers, der spænder meget bredt inden for ESG-området?

I KPMG Reporting & Accounting Advisory Services er vi eksperter i dette, uagtet hvor i processen udfordringerne er, og vi hjælper virksomheder med at løse vidt forskellige opgaver, herunder:

  • Implementering af en effektiv governance model for ESG-området
  • Etablering og optimering af rapporteringsprocesser for ESG-data, herunder indsamling, konsolidering og validering af data
  • Rådgivning og sparring omkring nuværende og kommende regler
  • Sikring af en effektiv og værdifuld interaktion med kapitalmarkederne

I KPMG har vi netop udgivet en kort guide, der fokuserer på hvad virksomheder skal være opmærksomme på i forbindelse med de kommende krav fra ISSB, og vi hjælper gerne med en konkret dialog om, hvad det betyder for netop jer.