Imens verden forbereder sig på FN’s klimakonference, COP26 , i Glasgow i November, har KPMG publiceret sit første Net Zero Readiness Index (NZRI). Værktøjet sammenligner 32 landes fremgang med at reducere udledning af drivhusgasser, der er med til at forårsage verdens klimaforandringer. Derudover vurderer rapporten også landenes parathed og evne til at reducere udledningen til nul inden 2050.

At opnå Net Zero betyder primært at reducere drivhusgasser, forårsaget af mennesker, til så tæt på nul som overhovedet muligt, samtidig med at de resterende emissioner afbalanceres med en tilsvarende mængde af kulstoffjernelse fra atmosfæren. Den vigtigste drivhusgas er CO2, hvorfor arbejdet med at reducere dette til nul er den mest centrale opgave. Dog inkluderer dette indeks også udledning af metan og kvælstofforilte.

I NRZI vurderer KPMG 32 udvalgte lande ud fra 103 indikatorer, som er opdelt mellem national parathed og sektorparathed mod at blive klimaneutrale i 2050. National parathed vurderer et lands forpligtelse til at dekarbonisere, landets tidligere evne til at dekarbonisere samt de omgivelser, der muliggør dekarbonisering. Sektorparathed betragter derimod fem centrale sektorer; elektricitet og varme, transport, bygninger, industri og landbrug. Indikatorerne brugt i denne rapport er baseret på data publiceret frem til 1. september 2021. 

I analysen er de 32 lande blevet inddelt i to kategorier: KPMG’s betragtning af de 25 førende lande i jagten på nul-udledning af drivhusgasser, herunder deres fremskridt indtil nu og allerede etablerede initiativer. Den anden kategori inkluderer 7 lande som er værd at holde øje med, og hvor KPMG ser gode muligheder for at deres indsats med dekarbonisering vil forbedres.

NRZI trækker på ekspertise fra KPMG’s globale netværk i at analysere hvert lands fremskridt, planer, styrker og udfordringer, herunder også i specifikke sektorer. Det inkluderer ligeledes globale observationer og indsigter fra KPMG-specialister bl.a. omhandlende, hvordan hver af de fem sektorer kan fortsætte med at bevæge sig mod nul udledning af drivhusgasser.

Landeprofiler

Udforsk landenes profiler fra Net Zero Readiness Index ved at bruge det interaktive kort nedenfor. Klik på hvert land for at blive klogere på deres fremskridt i jagten på at blive klimaneutrale.

  

Download PDF

Net Zero Readiness IndexDownload PDF (8.6 MB) ⤓  

Kontakt os

Kommende events