Danmarks næste skridt på vejen mod nul CO2-udledning er at reducere den fortsatte afhængighed af landbrugseksport og import.

Klimadiplomati

I juni 2020, godkendte det danske folketing en ny klimalov, som inkluderer et mål om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% frem mod 2030 i forhold til niveauet i 1990, samt at Danmark bliver klimaneutralt inden 2050. Lovgivningen kræver derudover, at der hvert år gives en vurdering af, om regeringen er på rette vej mod at nå målene, eller om der skal handles yderligere.1

Siden afholdelsen af FN’s klimakonference i København i 2009 har Danmark praktiseret klimadiplomati ved bl.a. at støtte fattigere lande i at dekarbonisere. "Danmark er konsekvent kendt for at agere udover landets eget ansvar, når det handler om klimaindsatsen,” siger Mads Fink-Jensen, Partner, ESG Lead, KPMG i Danmark.

Net zero readiness index Denmark

Markedsinfrastruktur

Danmark er ledende indenfor elektricitets- og varmesektoren, grundet omsættelige vedvarende energicertifikater, netmåling, politik om brug af brint, samt et lavt forbrug af kul. Det meste elektricitet er allerede produceret ved hjælp af vedvarende energikilder, og regeringen har derudover meldt ud, at man skal stoppe med olie- og gasudvinding inden 2050.

Danmark drager også fordel af eksport af vedvarende energikilder, herunder både vindmøller og energien i sig selv, med planer om at generere mere af sidstnævnte med etableringen af energiøer på havet. Energiøerne er hovedsageligt ejet af staten, men der skal bruges betydelige mængder af teknologi og ekspertise fra den private sektor.2

Den private sektor er ligeledes tæt involveret i det danske arbejde med dekarbonisering. Dette sker gennem klimapartnerskaber, som dækker 13 industrier og inkluderer administrerende direktører fra nogle af Danmarks største virksomheder. Derudover fokuserer den finansielle sektor med pensionsbranchens løfte fra 2019 om at investere 350 milliarder kr. i grønne aktiver i stigende grad på dekarbonisering.3

Udfordrede sektorer

Danmarks betydningsfulde shippingindustri arbejder også på at reducere udledninger af drivhusgasser. I august 2021, annoncerede Maersk, at Hyundai Heavy Industries vil bygge otte nye containerskibe til dem, som skal sejle på grøn metanol. Disse kommer i drift fra 2024 og giver en mulighed for CO2-neutral transport på åbent hav.4 Mærsk har ligeledes være med til at finansiere et non-profit forskningscenter, som skal finde nye løsninger på klimaudfordringerne i shippingbranchen.5

Danmark er en stor eksportør af grise- og mælkeprodukter, og landbrugsarealer og skovbrug står samlet set for 24% af landets CO2-udledning. Dette er højere end alle andre europæiske lande repræsenteret i NRZI. Regeringen har dog afsløret planer om at reducere udledningen fra denne sektor. Dette skete bl.a. i april 2021, da det blev annonceret, at man vil afsætte penge til forskning og udvikling af nye teknologier, som kan være med til at nedsætte landbrugets udledning af drivhusgasser6, og er blevet fulgt op i oktober med en omfattende plan for grøn omstilling af landbruget. 

Sector emissions shares and performance Denmark

     

Download PDF

Net Zero Readiness IndexDownload PDF (8.6 MB) ⤓     

1 Jocelyn Timperley, ‘The law that could make climate change illegal’, BBC, 8 July 2020. https://www.bbc.com/future/article/20200706-the-law-that-could-make-climate-change-illegal
2 ‘Energy Islands’, Danish Ministry of Climate, Energy and Utilities, accessed July 2021. https://ens.dk/en/our-responsibilities/wind-power/energy-islands
3 Nikolaj Skydsgaard, ‘Danish pension funds back 'green transition' with $50 billion’, Reuters, 23 September 2019. https://www.reuters.com/article/us-climate-change-un-denmark-idUSKBN1W80NP
4 'Maersk accelerates fleet decarbonisation with 8 large ocean-going vessels to operate on carbon neutral methanol', Maersk, 24 August 2021. https://www.maersk.com/news/articles/2021/08/24/maersk-accelerates-fleet-decarbonisation
5 ‘New research center will lead the way for decarbonizing shipping’, Maersk, 25 June 2020. https://www.maersk.com/news/articles/2020/06/25/new-research-center-will-lead-the-way-for-decarbonizing-shipping
6 Morten Buttler, ‘Denmark targets green technology spending to cut farm emissions’, Bloomberg, 28 April 2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-28/denmark-targets-green-technology-spending-to-cut-farm-emissions

Kommende events