I kølvandet på EU's Green Deal, vedtog Europa-Kommissionen d. 21. april 2021, et forslag til et Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD), der har til formål at revidere og styrke reglerne, som blev indført med det allerede eksisterende ikke-finansielle rapporteringsdirektiv (NFRD).

Formålet med CSRD er at sikre, at virksomheder indberetter pålidelige og sammenlignelige bæredygtighedsoplysninger, som er nødvendige for, at interessenter kan evaluere virksomheders ikke-finansielle resultater. Dets hovedformål er at forbedre gennemsigtigheden for alle interessenter, så de kan fokusere deres investeringer på mere bæredygtige teknologier og virksomheder.

Det foreslåede direktiv medfører en drastisk stigning i antallet af virksomheder, der er underlagt EU's krav om bæredygtighedsrapportering. Her er det anslået at 49.000 virksomheder i Europa vil være underlagt de nye obligatoriske rapporteringskrav.

Det må forventes, at virksomheder allerede nu er begynder at sætte sig ind i de nye regler – og derfor har vores kolleger i KPMG Holland undersøgt, hvordan flere virksomheder forbereder sig på CSRD.

Denne rapport har derfor til formål at give et overblik over beredskabsniveauet i forhold til de vigtigste oplysningskrav i CSRD. Derudover giver den også et godt overblik over både udfordringerne og mulighederne, der er forbundet med CSRD.

Læs flere indsigter her