I løbet af de seneste tre årtier har rapportering om bæredygtighed stort set været frivilligt for virksomheder. I dag er sagen dog en anden, for nu er verdens beslutningstagere på kanten af at vedtage regulering og rammer for rapportering, som gør bæredygtighedsrapportering obligatorisk – og dette vil føre til en drastisk ændring af rapporteringslandskabet.

Resultaterne i KPMG's nye 'Survey of Sustainability Reporting’ for 2022 afspejler den aktuelle status for rapportering, samt de overordnede forretningsstrategier, der kan gøre virksomheder i stand til at opfylde stigende regulatoriske forventninger – alt imens de skaber værdi for samfundet.

Undersøgelsens resultater har vi samlet i en ny rapport, som er en af ​​de mest omfattende stykker af global forskning om bæredygtighedsrapportering. Den er nemlig baseret på en analyse af finansielle rapporter, bæredygtigheds- og ESG-rapporter og hjemmesider tilhørende 5.800 virksomheder i 58 lande og områder.

Rapporten fungerer som en vejledning for de medarbejdere, der er ansvarlig for udarbejdelsen af deres egen virksomheds bæredygtighedsrapport. Derudover understøtter den også investorer, kapitalforvaltere og ratingbureauer, som nu inddrager bæredygtighed eller ESG i deres resultater og risikovurderinger

Undersøgelsen inkluderer også nye emner, der afspejler udviklingen inden for bæredygtighedsrapportering. Dette omfatter brugen af ​​væsentlighedsvurderinger og rapportering om sociale risici og governance-risici. Undersøgelsen afslører her fem nye tendenser:

  • Bæredygtighedsrapportering bliver i høj grad mere udbredt, og flere virksomheder bruger ​​standarder, som efterlever interessenters væsentlighedsvurderinger
  • Der er øget rapportering om klimarelaterede risici og reduktionsmål for kulstof i overensstemmelse med TCFD
  • Der er en voksende bevidsthed om vigtigheden af biodiversitet
  • Rapportering om FN's SDGer prioriterer kvantitet frem for kvalitet
  • Rapportering om klimarisici er i førersædet efterfulgt af sociale risici og governance-risici.

 Sustainability Reporting Survey 2022Download PDF ⤓ (10.8 MB)
Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her