Cesta k udržitelnosti

GRI 413-1

Pomocí svých odborných znalostí a dovedností provázíme neziskové organizace a sociální podniky na cestě k udržitelnosti. Díky znalostem našich zaměstnanců pomůžeme ročně desítkám neziskových organizací a sociálních podniků s řešením jejich problémů. Organizace a sociální podniky mohou využívat naše odborná školení, mentoring a servisní granty.  Odbornou asistenci vnímáme jednak jako adresnou pomoc neziskovým organizacím, jednak i jako rozvojovou aktivitu pro naše zaměstnance, při které si rozšíří rozhled i znalosti a procvičí si měkké dovednosti. Kromě odborného poradenství podporujeme neziskové organizace i manuálními dobrovolnickými aktivitami a finanční nebo materiální pomocí.

Kompletní přehled odborných programů a přihlášky najdou neziskové organizace na stránkách Cesty k udržitelnosti