Професія: Аудитор

Аудит – це незалежна перевірка фінансової звітності компанії на предмет достовірності наданої в ній інформації. Аудит передбачає здійснення певних процесів та процедур, покликаних перевірити, наскільки достовірно та об’єктивно фінансова звітність, опублікована компанією, відображає результати її фінансової діяльності. Ми повинні вміти надавати нашим клієнтам необхідні консультації стосовно правил та процедур відображення інформації у фінансовій звітності та допомагати їм зрозуміти чинні нормативні вимоги.

Аудит є найбільшою практикою в KPMG в Україні. Аудит надає можливість отримати вичерпне розуміння процесів діяльності клієнтів та їхніх цілей з метою надання  їм допомоги в подальшому  розвитку та процвітанні на нових ринках. Йдеться не тільки про фінансову звітність  – ми також допомагаємо нашим клієнтам поліпшувати їхню діяльність.

В чому полягає робота аудитора?

Не існує двох однакових клієнтів, як і однакових проєктів. Під час проведення аудиту аудитор знаходиться на об’єктах клієнта. Це може тривати від двох тижнів до приблизно трьох  місяців, залежно від масштабів діяльності клієнта. У межах великих проєктів, можливо, доведеться працювати у складі багатопрофільної групи.

Як правило, аудит – це цикл робіт, який включає дослідницьку роботу, консультації, обмін інформацією та перевірку, аналіз і складання звітів. Аудитори починають проєкт із того, що  формують вичерпну картину бізнесу клієнта шляхом проведення досліджень, переговорів та поїздок на об’єкти клієнта. На зустрічах з фінансовими директорами та старшими менеджерами обговорюються аспекти стратегії та операційні моменти аудиту. Потім аудитор починає перевірку та аналіз, які включають:

  • ознайомлення з результатами попередніх  аудиторських перевірок для отримання розуміння суті процесів, специфічних саме  для даного клієнта;
  • звірку залишків коштів на рахунках у бухгалтерському обліку клієнта з даними банку;
  • перевірку наявності  на звітну дату певних  активів  та точність відображення їх вартості;
  • підтвердження точного та повного переліку постачальників клієнта;
  • вивчення методів інвентаризації, що використовуються клієнтом;
  • проведення інвентаризації на вибірковій основі з метою оцінки достовірності клієнтських рахунків;
  • тестування процесів та процедур контролю, які застосовує клієнт.

Відкриті вакансії