Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik Hizmetleri

Kurumlar Vergisi Denetim ve Tasdik Hizmetleri

Vergi denetim ve tasdik hizmetlerimiz, müşterilerimizin vergi kanunları ile uyum konusunda kendilerini güvende hissetmesini sağlar.

Kurumlar Vergisi ile ilgili denetim ve tasdik hizmetleri sunuyoruz.

Genel olarak vergi doğasının karmaşıklığı, kanunda yapılan hızlı değişiklikler ve vergi otoritelerinin sürekli yeni yorumları dikkate alındığında, özellikle Türkiye’de, şirketler istenmeyen vergi cezalarından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan vergisel anlaşmazlıklardan kaçınmak amacıyla vergi dairesine beyan edilen vergi matrahının yasal koşullara uygunluğundan emin olmak isterler. Vergi denetim ve tasdik hizmetlerimiz müşterilerimizin vergi kanunları ile uyum konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaktadır.

3568 Sayılı Yeminli Mali Müşavirler Kanunu ve özel vergi düzenlemeleri, şirketlerin hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolarını veya beyannamelerini Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmelerini öngörür. Prensipte, Yeminli Mali Müşavirler tarafından tasdik edilen kayıtlar resmi denetçiler tarafından da denetlenmiş sayılmaktadır.Kurumlar Vergisi ile ilgili denetim ve tasdik hizmetlerimizin kapsamı aşağıdaki gibidir:

  • Kurumlar Vergisi Matrahı Denetimi ve Tasdiki (Tam Tasdik): Yatırım İndirimi Tasdiki;
  • Sermayenin ödendiğine veya iç kaynaklardan sermaye artışına ilişkin tespit raporu;
  • AR-GE harcamaları ile ilgili teşviklere ilişkin tasdik raporları;
  • Diğer özel amaçlı tasdik raporları.

Kurumlar Vergisi Tasdik, Denetim ve Danışmanlık Hizmetlerimiz (PDF 320KB)

Bize ulaşın