Kurumsal Birleşme ve Devralma ile İlgili Vergi Hizmetlerimiz

Kurumsal Birleşme ve Devralma Vergi Hizmetlerimiz

Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz projenin her aşamasında vergi danışmanlığı hizmeti sunar.

Şirket alım satım işlemlerinde vergi riskleri ve fırsatlarının belirlenmesini sağlıyoruz.

Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz, projenin her aşamasında sizlere vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda sizler ve diğer danışmanlarınızla birlikte etkin bir çalışma süreci yürüterek proje süresi boyunca şirketiniz için katma değer yaratmayı amaçlamaktayız.

Kurumsal Birleşme ve Devralma Hizmetleri kapsamındaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 

  • Satın alma öncesi vergi planlaması
  • Alternatif satın alma yapılandırmalarının (birleşme, varlık yada hisse alımı v.b.) vergi etkilerinin incelenmesi
  • Vergi riski değerlendirmesi ("tax due diligence")
  • Projenin değerlendirilme sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi
  • Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması
  • Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar v.b.) en etkin şekilde kullanımı
  • Diğer taraflarla (satıcı vs. alıcı) vergi ile ilgili konuların görüşülmesinde destek olunması
  • Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, alım/satım giderlerinin yansıtılması v.b.)
  • Kurumsal Birlesme Devralma Hizmetlerimiz (PDF 3.6MB)

Bize ulaşın