Sorumlu Vergicilik

Sorumlu Vergicilik

Vergi danışmanlarına toplumun ortak yararını göz önünde bulundurarak tartışmalara yön vermek konusunda önemli bir görev düşüyor.

1000
Sorumlu Vergicilik

Ekonomiden uluslararası ilişkilere, teknolojiden siyasete her alanda yaşanangelişmeler, dünyada bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamaktaolduğunu gösteriyor. Böylesi bir geçiş döneminde bireyle devlet arasındakitoplumsal sözleşmenin mali temelini oluşturan vergi kavramına bakışın aynıkalması düşünülemezdi.

Bu dönüşüm sürecinde verginin toplumun geleceği için taşıdığı hayatiönemi göz önünde bulundurarak paydaşların bugün eskisinden farklı olarakneler yapması gerektiğini gözden geçirdik. Sürdürülebilir vergilendirme içinbütün tarafların bağlı kalması gereken ilkeler neler?

İşte biz bu soruya vereceğimiz yanıtı Sorumlu Vergicilik olarak tanımlıyoruz.

Sorumlu vergicilik ile toplumdaki tüm paydaşların yararı için şeffaf, objektif, etik, güvenilir ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen bir vergilemeyi anlıyoruz. Pratikte bu anlayış, vergi danışmanının rolünü vergi mükellefi, devlet ve toplum (diğer paydaşlar) dengesinde doğru yerde konumlanma ile karşımıza çıkarıyor. Diğer bir deyişle, bu yaklaşımdan ne vergi mükellefi ne de devlet lehine konumlanmayı, aksine toplum yararına konumlanmayı anlıyoruz. Hepimizin bildiği bir gerçek var; devletler vergi toplamadan güvenlik, sağlık, eğitim gibi temel anayasal işlevlerini gerçekleştiremezler. Devletlerin vergi toplama hakkı, vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın gereğidir. Sorumlu vergi danışmanları olarak biz kişilerin vergi ödeme ödevi ve bireysel hakları arasında denge kurarak, bunun kanuna uygun şekilde yerine getirilmesine yardım ediyoruz. 

Ferruh Tunç - Küresel Değişim Sürecinde Vergilendirmeye Bakış: Sorumlu Vergicilik

Abdulkadir Kahraman’la Sorumlu Vergicilik Üzerine Söyleşi

Yazılar

BÖLÜM I: ULUSAL DÜZEYDE SORUMLU VERGİCİLİK

 • Vergilendirme Yetkisinin Anayasal Temeli ve Sınırları (Emrah Akın) İndir (PDF 118KB)
 • Bireysel Başvuru Kararlarının Vergi Hukukuna Etkisi (Abdulkadir Kahraman) İndir (PDF 114KB)
 • Avrupa Birliği Yolunda Türk Vergi Mevzuatının Uyumlaştırılması (Didem Keşmir) İndir (PDF 101KB)
 • Vergi İhtilaflarının Barışçıl Yollarla Çözümü (Hakan Orhan) İndir (PDF 141KB)
 • Özelge Uygulaması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Bülent Ak) İndir (PDF 169KB)
 • Vergi İnceleme Süreci: Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Fikret Çetinkaya) İndir (PDF 103KB)
 • Vergi Hukukunda Yorum ve İspat (Güray Kurşunoğlu) İndir (PDF 116KB)
 • Elektronik Vergi Uygulamalarında Türkiye’nin Durumu (Hakan Güzeloğlu) İndir (PDF 107KB)
 • Vergi Yükü ve Vergi Rekabeti (İ. Halil Bağdınlı) İndir (PDF 114KB)
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (Murat Palaoğlu) İndir (PDF 99KB)

BÖLÜM II: ULUSLARARASI DÜZEYDE SORUMLU VERGİCİLİK

 • Uluslararası Vergilendirmede Yeni Normal Arayışı: Vergi Danışmanlarının Değişen Rolü (Ayhan Üstün, Eray Büyüksekban) İndir (PDF 106KB)
 • Otomatik Bilgi Değişim Anlaşmalarının Ulusal Vergi Hukukuna Yansımaları (Timur Çakmak) İndir (PDF 102KB)
 • Matrah Aşındırma Yoluyla Kâr Aktarımı ve Türkiye Uygulamaları (Başak Diclehan) İndir (PDF 102KB)
 • Agresif Vergi Planlaması Aracı Olarak Kurum Zararları (Nihat Sönmez) İndir (PDF 90KB)

BÖLÜM III: VERGİ DANIŞMANLARI AÇISINDAN SORUMLU VERGİCİLİK

 • Meslekte Haksız Rekabete Yol Açan Uygulamalar ve Mesleki Kalite Standartları Çerçevesi (Şaban Küçük) İndir (PDF 100KB)
 • Mükellef Hakları Bağlamında Meslek Mensuplarının Rolü (M. Yavuz Öner) İndir (PDF 111KB)
 • Mali Müşavirlik Mesleğinin Değeri ve Kamusal Faydası (Neslihan Raepers, Nilgün Çallıalp) İndir (PDF 98KB)

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın