• 1000

V dnešných turbulentných časoch musia spoločnosti čeliť naraz viacerým výzvam. Nezostáva im teda iné, ako posilniť svoju odolnosť voči geopolitickým a ekonomickým rizikám a zvládať pritom udržať krok s trendmi, akými sú digitalizácia a ESG. Všetkým uvedeným výzvam sa musia postaviť aj top manažérky spoločností, ktoré sa zapojili do celosvetového prieskumu KPMG.

Zistenia prieskumu:

  • Viac ako polovica top manažérok trávi v práci 50 a viac hodín týždenne
  • Respondentky očakávajú významný pokrok v rámci rodovej rovnosti na pracovisku v ďalších 15 rokoch, stále sa však stretávajú s predsudkami
  • Počas krízových čias je rozhodovanie komplexnejšie, manažérky v nich však vidia nové príležitosti
  • Digitalizácia je prioritou, líderky však dávajú prednosť investíciám do zamestnancov pred investíciami do nových technológií
  • Udržateľné stratégie sú vnímané ako pozitívny faktor pre výkonnosť firmy, spoločnosti sa najčastejšie zameriavajú na environmentálne aspekty

Pracovné vyťaženie na úkor voľného času

Transformačné procesy či geopolitické otrasy spôsobujú, že pribúda množstvo komplexných úloh na všetkých úrovniach spoločností.

56 % top manažérok sa vyjadrilo, že trávia v práci viac ako 50 hodín každý týždeň. Až štvrtina respondentiek vraví, že pracuje 80 a viac hodín týždenne. Okrem toho venujú ďalších 20 hodín týždenne starostlivosti o domácnosť a rodinu, pričom 38 % uvádza, že nesie primárnu zodpovednosť za tieto povinnosti. Až 60 % opýtaných však tvrdí, že dokáže splniť svoje pracovné povinnosti len na úkor svojho voľného času a času stráveného s rodinou.

Pokrok v diverzite a inklúzii

Firmy podnikajú kroky aj v rámci diverzity a inklúzie a vyhliadky sú, podľa respondentiek, pozitívne. Viac ako tri štvrtiny veria, že rodovú rovnosť na pracoviskách je možné dosiahnuť v najbližších pätnástich rokoch. Rovnaký počet respondentiek ju považuje za kľúčový faktor budúceho rastu firmy.

Na druhej strane sa až 64 % líderiek stretlo v posledných troch rokoch s predsudkami a stereotypmi a problémom sú aj rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Podľa údajov Svetového ekonomického fóra je v súčasnosti rozdiel v odmeňovaní na vedúcich pozíciách až 38-percentný. 45 % účastníčok prieskumu uvádza, že v ich spoločnostiach existuje transparentnosť v odmeňovaní, zatiaľ čo 33 % uvádza nedostatok transparentnosti.

Polykríza ako príležitosť presadiť sa

Napriek pretrvávajúcej neistote až 84 % opýtaných účastníčok očakáva rast svojej spoločnosti v nasledujúcich troch rokoch. Hoci sa zvýšila náročnosť úloh, takmer dve tretiny respondentiek vidia v týchto náročných časoch aj príležitosti pre svoju vlastnú kariéru.

V dnešnom svete sme si museli zvyknúť čeliť naraz mnohým výzvam. Spoločnosti preto musia posilniť svoju odolnosť voči geopolitickým a ekonomickým rizikám a lídri musia prispôsobiť svoj štýl riadenia. 

Digitálna transformácia a ESG ako priority

Technologické inovácie a digitalizácia procesov prinášajú zmeny vo všetkých odvetviach. Napriek tomu, že sú manažérky v ich zavádzaní opatrnejšie, až 68 % z nich pokladá digitalizáciu za kľúčovú a svoje stratégie v tejto oblasti nepozastavuje ani počas recesie.

Ďalším dôležitým trendom, na ktorý si potrpia zákazníci aj partneri spoločností, sú udržateľné stratégie. 67 % respondentiek vníma zvyšujúce sa požiadavky na transparentné vykazovanie výsledkov v oblasti ESG (Environment, Social and Governance). Ako hlavný cieľ svojej stratégie v najbližších rokoch účastníčky prieskumu uvádzajú zavedenie merateľných indikátorov pre robustnejší prístup k ESG a tiež implementáciu opatrení pre zlepšenie diverzity a inklúzie kvôli riešeniu otázky rovnosti vo vedení firmy. Z troch oblastí ESG sa v najbližších troch rokoch plánujú sústrediť najmä na environmentálne otázky.


O prieskume

KPMG Global Female Leaders Outlook 2023 je štvrtým vydaním štúdie zameriavajúcej sa na perspektívy top manažérok. Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 1. apríla do 21. mája 2023, sa zapojilo 839 líderiek z 53 krajín. Až 48 % respondentiek pochádzalo zo spoločností s ročným obratom viac ako 500 miliónov dolárov.

Viac informácií k téme a odkaz na plnú verziu štúdie: Global Female Leaders Outlook 2023 - KPMG AG