• 1000

S účinnosťou od 1. augusta 2023 bol Marc Leubner, partner KPMG na Slovensku, poverený vedením nášho tímu v oblasti Deal Advisory (transakčné poradenstvo). Vo vedení ho podporí Miroslav Talian, ktorý bude zodpovedný za špecifickú ponuku služieb v oblasti fúzií a akvizícií (M&A). Tieto zmeny reflektujú záväzok firmy poskytovať vysokokvalitné odborné znalosti v oblasti poradenstva a zabezpečiť trvalý úspech na slovenskom trhu i mimo neho.

V oblasti transakčného poradenstva na slovenskom trhu sa KPMG môže pochváliť dlhoročnými skúsenosťami, ako aj rozvojom a rozširovaním stabilného a dynamického tímu s rozsiahlymi znalosťami miestnych a medzinárodných špecifík.

Deal Advisory predstavuje kompletný balík služieb, ktorými KPMG na Slovensku podporuje svojich klientov vo všetkých fázach transakčného cyklu, od poradenstva pri samotných transakciách, cez fúzie a akvizície až po oceňovanie, pričom využíva daňové, právne a konzultačné znalosti iných tímov spoločnosti. Vďaka prístupu k širokému spektru znalostí a skúseností v rámci jednej firmy môžu klienti z každej transakcie vyťažiť maximum. 


Nové vedenie Deal Advisory služieb

Marc Leubner

Marc Leubner

Marc Leubner, Head of Deal Advisory, pôsobí v KPMG na Slovensku od roku 1997 a od roku 2004 vedie zákazky v rámci Deal Advisory tímu. Má takmer dvadsaťročné skúsenosti s poradenstvom pre lokálne, ako aj medzinárodné firmy pri kúpe alebo predaji firiem na Slovensku a v zahraničí. 


Miroslav Talian

Miroslav Talian

Miroslav Talian nastúpil do KPMG na Slovensku v roku 2009. Dlhé roky úzko spolupracoval so Stanom Šumským na vedení transakčných projektov pre slovenské podniky, ktoré sa usilovali o exit, získanie nového kapitálu alebo expanziu do zahraničia, so zameraním najmä na energetiku, priemysel a poľnohospodárstvo. 

Marc a Miro sú spoluautormi praktickej príručky Inovácie a trendy v M&A.