Jedna z popredných audítorských a poradenských spoločností na Slovensku, KPMG Slovensko, otvára v Košiciach nové priestory. Košická pobočka už dnes tvorí pre spoločnosť dôležité centrum na poskytovanie komplexných služieb v oblasti auditu, daní, práva a poradenstva na východe krajiny. V kombinácii s bratislavskou pobočkou poskytuje zároveň flexibilitu pracovných miest pre existujúcich, ale aj nových zamestnancov. Vďaka potenciálu, ktorý tento región prináša z pohľadu oslovenia nových talentov, plánuje spoločnosť rozšíriť spoluprácu s univerzitami a miestnou komunitou. 

Spoločnosť KPMG pôsobí na Slovensku od roku 1991, odkedy si vybudovala stabilnú pozíciu na domácom trhu. V súčasnosti zamestnáva viac ako 350 profesionálov, ktorí poskytujú širokú škálu audítorských, daňových, právnychporadenských služieb. Klientske portfólio spoločnosti predstavujú malé aj stredné podniky, ale aj korporácie, inštitúcie verejnej správy či súkromní investori. Asistuje mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Počet zamestnancov košickej pobočky KPMG zaznamenal v posledných rokoch dynamicky rast. Momentálne tam pracuje takmer 40 zamestnancov. S cieľom vytvoriť z Košíc strategicky dôležitý bod pre východné Slovensko, plánuje spoločnosť naďalej investovať do rozvoja lokálneho pôsobenia. 

otvorenie Kosickeho officu
Kosice office

V súčasnosti má spoločnosť otvorených niekoľko voľných pozícií pre absolventov aj pre košický tím. Plánuje rovnako rozšíriť spoluprácu s univerzitami a vytvárať dlhodobé vzťahy s miestnou komunitou.

Nové priestory spoločnosti KPMG sa v Košiciach nachádzajú na adrese

Business Centre Košice III
Štúrova 50
040 01  Košice.