O KPMG

KPMG je globálna organizácia nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. KPMG je značka, pod ktorou pôsobia a poskytujú odborné služby členské spoločnosti KPMG International Limited ("KPMG International"). "KPMG" sa používa na označenie jednotlivých členských firiem v rámci organizácie KPMG alebo na označenie jednej alebo viacerých členských firiem spoločne.

Členské spoločnosti KPMG pôsobia v 143 krajinách a na celom svete zamestnávajú s viac ako 273 000 zamestnancov. Každá členská spoločnosť KPMG je právne odlišný a samostatný subjekt, zodpovedný za svoje vlastné záväzky.

KPMG International Limited je súkromná anglická spoločnosť s obmedzeným ručením. KPMG International a prepojené subjekty neposkytujú klientom žiadne služby.

Podrobnejšie informácie o našej organizačnej štruktúre nájdete na kpmg.com/governance.

O KPMG na Slovensku

Spoločnosť KPMG pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a za tento čas dostala dôveru viac ako 4000 klientov. Naše služby využívajú malé a stredne veľké slovenské spoločnosti, korporácie, inštitúcie štátnej a verejnej správy i súkromní investori zo všetkých hlavných priemyselných odvetví.

Naši klienti oceňujú dôkladnú znalosť lokálneho trhu, ktorá je podporená skúsenosťami a odborníkmi z členských firiem KPMG po celom svete.

Dnes má KPMG na Slovensku viac ako 400 zamestnancov, ktorí poskytujú širokú škálu profesionálnych služieb v oblasti auditu, daní, právnych a poradenských služieb z pobočiek v Bratislave a Košiciach.

Od októbra 2023 je Riadiacim partnerom KPMG na Slovensku Quentin Crossley, ktorý po ôsmich rokoch vo funkcii nahradil Kennetha Ryana. Prvým Riadiacim partnerom bol Gottwald Kranebitter, nasledoval Bert Damstra. Michele Lodi-Fè a Ľuboš Vančo.