O KPMG

KPMG je globálna organizácia nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva.

Pôsobíme v 143 krajinách a zamestnávame viac ako 265 tisíc ľudí, ktorí pracujú v členských spoločnostiach po celom svete. Nezávislé členské spoločnosti siete KPMG sú pridružené ku KPMG International Limited ("KPMG International"), súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Každá členská spoločnosť KPMG je právne odlišný a samostatný subjekt.

O KPMG na Slovensku

Spoločnosť KPMG pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a za tento čas dostala dôveru viac ako 4000 klientov. Naše služby využívajú malé a stredne veľké slovenské spoločnosti, korporácie, inštitúcie štátnej a verejnej správy i súkromní investori zo všetkých hlavných priemyselných odvetví.

Naši klienti oceňujú dôkladnú znalosť lokálneho trhu, ktorá je podporená skúsenosťami a odborníkmi z členských firiem KPMG po celom svete.

Dnes má KPMG na Slovensku viac ako 300 zamestnancov, ktorí poskytujú širokú škálu profesionálnych služieb v oblasti auditu, daní, právnych a poradenských služieb z pobočiek v Bratislave a Košiciach.

Od októbra 2014 je Riadiacim partnerom KPMG na Slovensku Kenneth Ryan, ktorý po ôsmich rokoch vo funkcii nahradil Ľuboša Vanča. Prvým Riadiacim partnerom bol Gottwald Kranebitter, nasledoval Bert Damstra a Michele Lodi-Fè.