Veríme, že skutočný záväzok k aktivitám spoločenskej zodpovednosti (CSR) zjednocuje firmu, posilňuje jej reputáciu a vytvára dôležité väzby s komunitami, v ktorých organizácia pôsobí. KPMG sa dostáva uznania za úsilie, ktoré vynakladá na zmiernenie chudoby, podporu vzdelávania a ochranu životného prostredia na celom svete. Členské spoločnosti KPMG spolupracujú s ďalšími firmami, vládami a mimovládnymi organizáciami na riešení týchto problémov s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v otázkach ľudského zdravia, sociálneho zabezpečenia a blahobytu.

Vzdelávanie

Knowledge Sharing

Zdieľame naše znalosti a vzdelávame

Náš cieľ: Vzdelávať a inšpirovať spoločnosť v oblastiach, v ktorých sme odborníkmi.

Prehľad aktivít:

 • Cyber4Kids – vzdelávací program pre deti základných a stredných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kritického myslenia
 • Junior Achievement  (dlhoročné partnerstvo)
 • Prednášky na slovenských univerzitách

Zelená iniciatíva

Knowledge Sharing

Na životnom prostredí nám záleží

Nás cieľ: Transformovať KPMG na environmentálne zodpovednú firmu, ktorá sa stará o životné prostredie, ide príkladom a inšpiruje ostatných.

Prehľad aktivít:

 • KPMG Ovocné aleje a remízky – s cieľom prispieť k zlepšeniu klímy a zvýšeniu biodiverzity vo vybraných lokalitách, sme v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a OZ Prakoreň začali v roku 2021 tradíciu výsadby našich KPMG ovocných sadov.
 • Race to Zero – uhlíkovú neutralitu sme sa ako spoločnosť zaviazali dosiahnuť do roku 2030. Už dnes, spoločne s našimi klientmi, dodávateľmi a zamestnancami, pripravujeme a realizujeme udržateľné environmentálne zmeny.
 • Projekt „Zelenšie kancelárie“ – na základe podnetov našich zamestnancov a v úzkej spolupráci s nimi, uskutočňujeme zmeny smerom k „zelenším“ kanceláriám.
 • Living Green Series – séria pravidelných interaktívnych webinárov pre našich zamestnancov s cieľom poskytnúť vzdelávanie a prinášať inšpiráciu v oblasti udržateľného životného štýlu a ekologického myslenia.

 

Dobrovoľníctvo

Volunteering

Pomáhame komunitám a podporujeme mimovládne organizácie

Náš cieľ: prispievať k zlepšeniu životnej situácie znevýhodnených skupín prostredníctvom firemného a expertného dobrovoľníctva.

Prehľad aktivít:

 • DSS Integra (mikulášske a vianočné zbierky)
 • OZ Vagus (rôzne aktivity)
 • Nadácia Pontis (Giving Tuesday, Naše Mesto)
 • Fun Afternoon – celofiremné športové popoludnie s charitatívnym účelom
 • Darovanie krvi
 • Každoročné zimné a jarné zbierky
 • Pro bono poradenstvo
 • Iné ad hoc spolupráce