Veríme, že naši klienti a ďalšie zainteresované strany si zaslúžia jasnú interpretáciu krokov a pravidiel, ktoré sme prijali s cieľom dodržať naše profesijné povinnosti a zodpovednosti, a zároveň zaisťujú poskytovanie všetkých našich služieb v najvyššej kvalite. Správa o transparentnosti poskytuje vysvetlenie, ako to vnímame u nás v KPMG.