Radoslav Krátky

Radoslav Krátky

Associate Partner

Rado je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave v obore Financie, bankovníctvo a investície. Je členom Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) a tiež asociácie Association of Chartered Certified Accountants (FCCA).

Do KPMG prináša rozsiahle skúsenosti s poskytovaním komplexných daňových služieb pre lokálne aj medzinárodné spoločnosti. Viac ako 20 rokov pracoval v globálnej poradenskej spoločnosti, kde viedol daňové tímy na Slovensku a v zahraničí. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával niekoľko rokov regionálnu pozíciu a mal v kompetencii 29 krajín v regiónoch CEE a CIS.

Budúcnosť pre Rada otvára nové možnosti v oblasti poradenstva. Aké boli jeho začiatky a čo sa zmenilo v profesii, ktorej sa rovnako dotýka technologický pokrok? Prezradil v krátkom rozhovore. 


Aká bola tvoja kariérna cesta a čo ťa k nej doviedlo?

Do sveta veľkých poradenských firiem (vtedy ešte Big5) som vhupol ešte počas štúdia na univerzite. Poradenstvo ma úplne očarilo. Asi ako každý nováčik som začal s jednoduchými, a často aj poriadne nudnými úlohami. Postupne som sa však prepracoval k veľkým klientom. 

Odvtedy si prešiel poriadny kus cesty, aká je dnes tvoja expertíza?

Špecializujem sa na projekty, kde s klientmi spolupracujeme pri akvizíciách a predajoch spoločností, skupinových reorganizáciách, alebo spolu riešime komplikované daňové otázky spojené s ich podnikaním na Slovensku a v zahraničí. To všetko spolu s tímom talentovaných profesionálov, akými sú práve moji kolegovia v KPMG.

Dnes môžem plnohodnotne pracovať z hociktorého miesta
na planéte.

Nestačí, aby ľudia
v mojej profesii
boli len špičkovo kvalifikovaní. Potrebujú mať
aj otvorenú myseľ.

Čo ťa na tvojej profesii najviac napĺňa?

Rôznorodosť práce, ktorú môžem robiť. Páči sa mi ale aj to, že naša profesia chce byť dlhodobo udržateľná a relevantná. Nestačí, aby v nej boli ľudia len špičkovo kvalifikovaní. Potrebujú mať otvorenú myseľ, zachovávať najvyššie etické štandardy, chuť neustále sa zlepšovať a schopnosť robiť správne rozhodnutia.

Inovácie dnes prenikajú do všetkých oblastí nášho života. Ako sa dotkol technologický pokrok poradenských služieb?

Keď som začínal, mobilný telefón malo vo firme zopár zamestnancov. Dnes môžem plnohodnotne pracovať z hociktorého miesta na planéte. V budúcnosti budú určite oveľa viac úloh vykonávať stroje úplne autonómne, možno vrátane vedenia účtovníctva alebo počítania daní. Bude preto pre nás kľúčové, aby sme ako poradcovia boli kreatívni a schopní ešte lepšie kombinovať zručnosti rôznych špecialistov a nachádzať komplexné riešenia. Na to sa teším!

Ako rád tráviš svoj voľný čas?

Užívam si čas s rodinou. V lete nejakým dobrodružstvom v horách, na bicykloch alebo cestovaním, a v zime na lyžiach. Vždy rád zájdem aj na dobrý koncert, naposledy napríklad The Cure a Red Hot Chili Peppers.