Radoslav Krátky sa od novembra 2022 stal novým Associate Partnerom KPMG na Slovensku pre oblasť daní a práva. Do KPMG prináša rozsiahle skúsenosti s poskytovaním komplexných daňových služieb pre lokálne aj medzinárodné spoločnosti. 

Pred príchodom do KPMG na Slovensku pôsobil Rado viac ako 20 rokov v globálnej poradenskej spoločnosti, kde viedol rôznorodo zamerané daňové tímy na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval niekoľko rokov v zahraničí a zastával regionálnu pozíciu, pričom v kompetencii mal 29 krajín v regiónoch CEE (stredná a východná Európa) a CIS (Spoločenstvo nezávislých štátov).

Rado je špecialistom na daňové poradenstvo a projekty v oblasti fúzií a akvizícií, predajov a skupinových reorganizácií.

Je členom Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) a tiež asociácie Association of Chartered Certified Accountants (FCCA).