Len tretina riaditeľov firiem poskytujúcich finančné služby očakáva návrat do starých koľají pred koncom roka 2021. Transformáciu svojho podnikania považujú za nevyhnutnú na oživenie biznisu a 57 % z nich plánuje investovať oproti minulému roku viac do technológií zameraných na zákazníka. Dve tretiny plánujú investovať do opatrení na zabezpečenie údajov a nových technológií. Až 83 % uviedlo, že sú otvorení novým fúziám a akvizíciám. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey.

Optimizmus riaditeľov poskytujúcich finančné služby má svoj dôvod. Podľa posledného globálneho prieskumu KPMG sa mnohí z nich usilujú o zabezpečenie svojej spoločnosti tak, aby prežila a prosperovala v novej neustále sa meniacej a dynamickej ére. Až 86 % riaditeľov zo sektora finančných služieb vyjadrilo svoju dôveru v to, že v horizonte troch rokov ich spoločnosť narastie. Vlani, na začiatku pandémie, to bolo o 9 % menej (77 %).

„Lídri v sektore finančných služieb aj napriek prebiehajúcim zmenám a neistote z budúcnosti robia všetko pre to, aby mohli napredovať. Nevytvárajú si však ilúzie, že život sa vráti tak skoro do normálu,“ uviedol Štefan Karšay, sektorový líder pre finančné služby KPMG na Slovensku.

Iba tretina opýtaných očakáva návrat do starých koľají pred koncom roka 2021. Pre 22 % respondentov sa ich podnikanie v sektore poskytujúcom finančné služby zmenilo natrvalo; nepočítajú so žiadnym „návratom do normálu“.

Investície v sektore finančných služieb pôjdu do digitálu a nástrojov na zabezpečenie údajov

Viac ako polovica opýtaných plánuje zintenzívniť investície do technológií zameraných na zákazníka. V počiatočných fázach pandémie putovali ich finančné prostriedky do okamžitej digitalizácie zákazníckej skúsenosti (customer experience). Takmer polovica chce preto tento rok investovať do nástrojov digitálnej komunikácie. S tým súvisia aj investície do technológií na zabezpečenie údajov, čo naznačili viac než dve tretiny respondentov.

„Prechod k digitálu vidíme aj na Slovensku. Pri niektorých finančných inštitúciách je zámer poskytovať aj také služby, ako je uzatváranie nových zmlúv, prostredníctvom digitálnych platforiem,“ objasňuje Štefan Karšay

Zvyšuje sa tiež chuť rozširovať sa a spájať. Nie je preto prekvapením, že 83 % riaditeľov v prieskume KPMG uviedlo, že majú záujem uskutočňovať fúzie a akvizície.

Dlhodobý dopad pandémie na spoločnosti, ktoré poskytujú finančné služby

  • Digitalizácia sa rapídne zrýchlila v priebehu niekoľkých mesiacov. Uviedlo to 79 % riaditeľov poskytujúcich finančné služby, čo predstavuje nárast o 21 % oproti augustu 2020. Až 70 % respondentov verí, že komunikácia so zákazníkom bude odteraz prebiehať prevažne prostredníctvom virtuálnych platforiem.
  • Na druhej strane, diverzita a inklúzia je vnímaná u viac než polovici riaditeľov ako jeden z aspektov, ktorý sa rozvíja iba pomaly a 88 % z nich priznáva, že je v oblasti rovnosti príležitostí pre ženy vo vedení ešte veľa práce.
  • Čo sa týka trendu v HR, polovica riaditeľov poskytujúcich finančné služby chce v budúcnosti ešte viac podporiť mentálne zdravie a pohodu svojich zamestnancov. „Na Slovensku sme navyše zaznamenali prvé prípady, kedy finančné inštitúcie zvažujú štvordňové pracovné týždne pre vybraných zamestnancov,“ dopĺňa Štefan Karšay
  • V rámci stratégie ESG (Environment, Social, Governance) sa upriamuje pozornosť práve na sociálnu časť. Za najpodstatnejšiu ju považuje 95 % spoločností poskytujúcich finančné služby. Na porovnanie, v auguste 2020 to bolo dôležité len pre 66 %. Druhým v poradí je ekologický rozmer a udržateľnosť, na ktoré sa zameriava až 89 % firiem.
digital acceleration priorities

  

O prieskume

Prieskum 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey bol realizovaný od 29. januára do 4. marca 2021 na vzorke 150 CEOs zo sektora finančných služieb v Austrálii, Kanade, Číne, Francúzsku, Nemecku, Indii, Taliansku, Japonsku, Španielsku, UK a USA. Lídri v prieskume poskytujú svoj výhľad na ekonomiku a vývoj na nasledujúce 3 roky. Skúmajú sa tiež očakávania riaditeľov finančných domov od post-pandemickej éry a to, ako sa vyvíja dynamika ich reakcií na pandemickú situáciu.