Čoraz viac transakcií a spoločností naprieč sektormi a po celom svete začína byť ovplyvnených kritériami udržateľnosti.

Spoločnosti so silnými príbehmi udržateľnosti (a dátami, ktoré ho podporujú) si užívajú prémiové valuácie a lepší prístup ku kapitálu, zatiaľ, čo M&A tímy sa stále viac venujú Enviromentálnym, Spoločenským a Riadiacim (Governance) kritériám (ESG) v rámci due diligence “DD” cieľových spoločností.

Aby sme zistili čo tento trend znamená pre dealmakerov v Európe, na Strednom Východe a v Afrike, KPMG spravilo prieskum spomedzi viac ako 150 dealmakerov naprieč regiónmi.

Zisťovali sme:

  • čo (ne)funguje,
  • akým výzvam čelia a
  • aké aspekty ESG zahŕňajú do DD

Čo sme zistili?

Zistili sme, že neexistuje jednotný konsenzus o tom, čo ESG DD v skutočnosti znamená. Dealmakeri sa nezhodujú v tom ako najlepšie zahrnúť témy ESG DD do ich existujúcich rámcov due diligence. Zároveň, ESG DD je často podfinancované a nie je vždy v súlade s celkovou ESG stratégiou organizácie.

Dáta však zároveň naznačujú, že dealmakeri urobili z tejto oblasti kľúčovú prioritu a sú odhodlaní vidieť ako ESG DD nielen pomôže identifikovať a manažovať potenciálne riziká, ale aj identifikovať signifikantný finančný potenciál poháňaný ESG transformáciou. Dôležitosť správneho nastavenia ESG DD nebola nikdy jasnejšia.

Kontaktujte nás

Ak Vás zaujíma viac o tom aký potenciál alebo akým rizikám môže Vaša spoločnosť čeliť z pohľadu ESG kontaktujte nás.