Máte peniaze nazvyš, ktoré by ste chceli investovať, no bojíte sa, že o ne príjdete? Vysvetlíme vám ako vnímať riziko a pomôžeme vám nájsť odpoveď na otázku, či existujú bezrizikové investície.

Riziko je všade okolo nás

V predchádzajúcom blogu ste sa mohli dočítať o kryptomenách ako jedných z najrizikovejších aktív, ktoré trh pozná. V tomto blogu vám priblížime druhú stranu mince, a to aktíva s takmer nulovým rizikom.

V prvom rade je však potrebné riziko zadefinovať:

V kontexte kapitálových trhov, vnímame riziko ako neistotu z nenaplnenia investičných očakávaní, biznis plánov alebo makroekonomickej situácie.

Cena rizika. Dokážeme kvantifikovať riziko?

Áno, cenu rizika vidíme častejšie, ako si myslíme. Je to totiž extra výnos požadovaný investormi v porovnaní s výnosom, ktorý by dosiahli pri reálne bezrizikovej investícií, ktorá vás kompenzuje len za „časovú hodnotu peňazí“. Cena rizika však nie je daná fixne, odvíja sa od dopytu a ponuky na trhu. Je ovplyvnená informačnou asymetriou, náladami a obzvlášť očakávaniami trhu.

  • Riziková prémia – predstavuje extra výnos, ktorý investori požadujú za svoje investície.
  • Bezriziková sadzba – predstavuje očakávaný výnos pri investícií s nulovým rizikom.

Nezabúdajme však na pravidlo, že vyššia miera rizika negarantuje vyšší výnos investície.

Autor článku


Peter Blaha

Peter Blaha

Assistant Manager
oddelenie oceňovania a finančného modelovania 

Existuje bezriziková sadzba?

Ako sme v úvode spomínali, bezriziková sadzba predstavuje očakávaný výnos trhu od investícií s nulovým rizikom. Bezriziková sadzba preto existuje, ak platia dva predpoklady:

  • Neexistuje riziko zlyhania
    • Toto kritérium v princípe vylučuje akýkoľvek cenný papier vydaný súkromne vlastnenou firmou, pretože aj tie najväčšie a najbezpečnejšie firmy majú určitú mieru zlyhania. Dobrým príkladom je firma Wirecard, ktorej valuácia sa v roku 2018 vyšplhala na rekordných 24 mld. EUR pri cene 191 EUR za jednu akciu. O dva roky neskôr, po nespočetných súdnych konaniach, s prevádzkovým riaditeľom ( COO - Chief Operating Officer) na úteku a firmou v insolventnosti sa cena akcie prepadla na úroveň dvoch centov za kus.
  • Predpoklad nulového reinvestičného rizika
    • Riziko reinvestície môžeme chápať ako pravdepodobnosť, že kupónová sadzba na trhu poklesne, a tak peňažné toky plynúce z investície budú zarábať menej pri ich reinvestovaní ako samotná pôvodná investícia.
    • Reinvestičnému riziku sa môžeme vyhnúť investovaním do tzv. „non-callable securities“ alebo do cenných papierov s vysokou dĺžkou života ako sú 20-ročné štátne dlhopisy.

Štátne dlhopisy

Za jedny z najbezpečnejších investícií sú považované štátne dlhopisy, no ani tie neprichádzajú vždy s nulovým rizikom. Na rating krajiny vplýva jej ekonomická výkonnosť vyčíslená v parametroch HDP, menovej a politickej stability, ako aj jej zadlženosť.

Významným rizikom pri štátom emitovaných cenných papieroch je schopnosť krajiny daný dlhopis splatiť. Pri porovnaní výnosov na dlhodobých dlhopisoch emitovaných Gréckom, Nemeckom a Slovenskom vidíme, ako môže finančná kríza ovplyvniť očakávania trhu. Akonáhle sa krajina v dôsledku vysokého dlhu k HDP dostáva do pásma insolventnosti, trh reaguje na vyššie riziko s vyššou požiadavkou výnosu. Čiže aj v prípade štátnych dlhopisov netreba brať automaticky akýkoľvek dlhopis, ale len dlhopisy s ratingom AAA. Aj tu však treba zdôrazniť, že nie vždy sú takéto cenné papiere bezrizikové a aj pri amerických štátnych dlhopisoch sa objavujú názory, že nie sú bezrizikovou investíciou. Predsa len aj štát môže zlyhať. V minulosti sa to aj mnohokrát stalo a niektorí investori to zohľadňujú v cene takýchto cenných papierov.

vynos dlhodobych dlhopisov

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na trhu neexistuje ideálne a absolútne „vydestilovaná“ sadzba bezrizikovej investície.

Najlepšou praxou pri určení bezrizikovej sadzby preto ostáva benchmarkovať hodnoty na stabilné 20-ročné dlhopisy krajín, ktoré majú nielen dlhú stabilnú históriu, rating AAA, ale aj pozitívne výhliadky do budúcna. Ku koncu novembra (29/11/2021) bol napríklad výnos 20-ročného nemeckého dlhopisu -0.21 %.

Ak ste aj vy uvažovali nad tým, aká hodnota sa môže skrývať za vašou firmou alebo investíciou, no neviete túto problematiku uchopiť, neváhajte nás kontaktovať a my vám s radosťou odpovieme na akékoľvek otázky.


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás