Slovenskí zákazníci sa chcú cítiť dobre. Bez ohľadu na sektor hľadajú ľudskosť, pamätajú si základné hodnoty – abstraktné, nemateriálne, emocionálne. Potrebujú vnímať, že značka sa zaujíma práve o nich a môžu jej veriť. Imponuje im, keď sa značka vie prispôsobiť ich potrebám a správa sa k nim ľudsky.

Z pohľadu vplyvu na celkovú zákaznícku skúsenosť (Customer Experience – CX) sú pre slovenského zákazníka absolútne dôležité personalizácia a integrita. Personalizácia je stabilne najdôležitejším pilierom zákazníckej skúsenosti na Slovensku. 

Personalizácia

Personalizovaný prístup znamená, že firma chápe preferencie zákazníka. Osloví ho menom, vidí ho ako originál. Ponúkne mu len vybranú sekciu toho, čo zrejme obľubuje. Odbremení ho tak od preberania sa v množstve ponúk a informácií a zároveň vyvolá pocit, že mu je venovaná špeciálna pozornosť, záujem a že si ho firma cení.

Integrita

Bez integrity si firma nevybuduje kvalitný vzťah so zákazníkom. Odrazovým mostíkom je pravdivosť, spoľahlivosť a plnenie sľubov. Ak chce spoločnosť pritiahnuť aj mileniálov, mala by sa obzvlášť snažiť a pridať aj niečo navyše. Od obchodníkov požadujú transparentnosť a zaujímajú sa o etické postupy značiek, od ktorých nakupujú. Mileniáli sú totiž najnedôverčivejšou vekovou kategóriou, ktorá vyšla z nášho prieskumu ako najmenej lojálna voči spoločnostiam. Rýchlo odhalí, keď firma predstiera.

Stiahnite si CX štúdiu 2020 | Nová éra zákazníckej skúsenosti

CX studia 2020

Spojte sa s nami